FOSSILFRITT
UTSLIPPSFRITT

Absorpsjonsvarmepumper

AV-pumper

Abdsorpsjonsvarmepumpene vi leverer tar utgangspunkt i behovet for energioptimering. En ekstra nedkjøling av røkgassene nyttiggjør kondenseringsvarmen i vanndampen og forbedrer systemets virkningsgrad.

 

Energikilder med høy temperatur

Absorpsjonsvarmepumper (AV-pumper) er en type varmepumpe som bruker varmeenergi til å flytte varme fra en lavere temperatur til en høyere temperatur. De fungerer ved å bruke en kjemisk forbindelse, som ofte kalles en absorber, for å lagre og frigjøre varmeenergi. AV-pumper kan brukes til å varme opp boliger, kontorer og andre bygninger, og de kan også brukes til å produsere varmt vann.

AV-pumper fungerer ved hjelp av to kjemiske forbindelser: en absorber og en desorber. Absorben er en kjemisk forbindelse som kan lagre varmeenergi, mens desorberen er en kjemisk forbindelse som kan frigjøre varmeenergi. AV-pumper bruker varmeenergi til å drive en kjemisk reaksjon som får absorberen til å absorbere varmeenergi fra omgivelsene, og desorberen til å frigjøre den lagrede varmeenergien.

Absorpsjonsvarmepumper drives i motsetning til en kompressorvarmepumpe av en høytemperaturs energikilde i stedet for elektronisk.

Driftsenergi kan blant annet være naturgass/biogass, varme røkgasser (ca. 400°C), hettvann (min. 140°C) eller damp.

Absorpsjonsvarmepumpene leveres med en kjøleeffekt på fordamperen fra 150 kW til 5000 kW.

AV-pumper kan bruke ulike kilder til å skaffe varmeenergi, for eksempel luft, vann eller jord. De mest vanlige typene AV-pumper er luft-luft-varmepumper, vann-vann-varmepumper og jord-vann-varmepumper. Luft-luft-varmepumper bruker luft som kilde til varmeenergi, og de er den mest brukte typen AV-pumpe i Norge. Vann-vann-varmepumper bruker vann som kilde til varmeenergi, mens jord-vann-varmepumper bruker varmeenergi fra jorden.

 

Fordeler med AV-pumper

AV-pumper har mange fordeler sammenliknet med andre typer varmepumper.

For det første er de mer energieffektive enn andre varmepumper, siden de kan utnytte varmeenergi fra lavere temperaturer.

En annen fordel er at AV-pumper er mer miljøvennlige enn andre varmepumper, siden de ikke bruker elektrisitet til å generere varme.

For det tredje er AV-pumper relativt enkle å installere og vedlikeholde.

 

Ulemper med AV-pumper

Selv om AV-pumper generelt sett har mange fordeler, er det noen ulemper.

En av de største ulempene ved AV-pumper er at de kan være dyrere å kjøpe og installere enn andre varmepumper. Dette skyldes blant annet at AV-pumper krever spesielle komponenter og kjemikalier, og at installasjonen kan være mer komplisert enn for andre varmepumper. AV-pumper kan også være mer støyende enn andre varmepumper, spesielt luft-luft-varmepumper.

I tillegg kan AV-pumper være mindre effektive enn andre varmepumper når det er veldig kaldt ute. Dette skyldes at absorberen og desorberen ikke fungerer like effektivt ved lave temperaturer, og at AV-pumper derfor kan ha litt lavere virkningsgrad enn andre varmepumper når det er veldig kaldt ute.

Likevel er AV-pumper et godt valg for mange mennesker, spesielt i områder med lavere utetemperaturer, hvor det er ønskelig med en mer energieffektiv og miljøvennlig varmekilde.

 

Tilgjengelig til enhver tid

Vi er tilgjengelige til en hver tid, for rådføring og veiledning av AV-pumper. Våre dyktige medarbeidere kan tilpasser pumpen slik den best mulig tilfredsstiller deres behov, slik at dere ikke trenger å tenke på noe.

Send oss epost post@srim.no eller bruk kontaktskjema.