Vi sponser livsglede for eldre

Skåland Rør & Industrimontasje støtter livsgleder for eldre, en stiftelse som bidrar til å skape meningsfulle hverdager for eldre.

Vi sponsor Sokndal Revmatikerforening

Skåland Rør & Industrimontasje støtter Sokndal Revmatikerforening slik at de skal kunne nå sine mål om å jobbe for at alle med revmatisk sykdom og muskel- og skjelettplager skal få den oppfølgingen og behandlingen de trenger.

Send oss epost post@srim.no eller bruk kontaktskjema.