FOSSILFRITT
UTSLIPPSFRITT

Dampkjel – termisk energi for prosessoppvarming

Installasjon og igangkjøring av damanlegg.

Dampkjel – termisk energi for prosessoppvarming

Begrepet damp er den generelle teoretiske betegnelsen for gassformig av materiale generert fra flytende eller fast fase. Vann koker og fordamper ved 100°C ved atmosfærisk trykk, og ved utsettelse for høyere trykk, fordamper vann (og kondenserer igjen) ved tilsvarende høyere temperatur. Damp benyttes som oftest som varmebærer i varmesystemer. Dette betyr at vannmolekylene undertrykkes og holdes i flytende form ved høyere trykk, selv når molekylene øker sine indre hastigheter og energinivå, ved høyere temperatur.

Eksempel: et trykk på 10 bar manometer tilsvarer en fordampningstemperatur på 184°C.

Under fordampningsprosessen holdes trykk og temperatur konstant. Her inneholder den termodynamiske fasen en betydelig mengde varme. På dette tidspunktet er dampen ¨våt¨ frem til alle væskepartiklene er fordampet – dampen kalles da som tørrmettet. I den tørre mettede tilstanden inneholder dampen en enorm mengde såkalt latent varme, som tilsvarer varmen som ble tilført under fordampningsprosessen.

Denne termiske energien kan effektivt utnyttes i ulike applikasjoner, hovedsakelig innenfor prosessoppvarming. Overopphetet damp brukes hovedsakelig til høyytelse termodynamiske prosesser, som for eksempel for å drive en dampturbin. Lett overhetet damp brukes ofte i prosessoppvarming, for å kompensere for varmetap i damprør.

En dampkjel er en autonom selvstyrt enhet som fungerer som en maskin. Den påfører ikke damp til systemet, men dekker mangelen på damp som forbrukes.

 

Våre dampkjeler

Vi leverer olje og gassfyrte dampkjeler i kapasitetsområdet 160kg/h til 35t/h. Damp kjelene er utviklet etter prinsipper for å oppnå best og mest optimale virkningsgrad, også med tanke på å oppfylle gjeldene miljøkrav.

 

Danstokers

Siden 2011 har Skåland Rør & Industrimontasje vært eneforhandler av Danstoker i Norge. Danstokers er et av Europas ledende produsenter av høyeffektive kjeler. Kjelene fra Danstocker er miljømessig bæredyktige og driftsøkonomiske, og kjelprodusenten er sertifisert i henhold til en rekke internasjonale kvalitetsstandarder.

 

OPTI dampkjel

OPTI dampkjel er en tre-trekks fyrgang røkrørskjel, utstyrt med vannkjølt vendekammer. Dampkjelen egner seg godt til både olje og gasstyper som fyringsmedie. I henhold til PED 2014/68/EU leveres oljefyrte kjeler opp til 18 t/h, og gassfyrte kjeler opp til 25 t/h normalt med ett brennkammer, kjeler med høyere ytelse leveres med to.

Brennkammeret er godt dimensjoner, noe som resulterer i optimal forbrenning og minimale utslipp av NOx. Et godt dimensjonert damprom sikrer en rolig og kontrollert damputvikling med damptørrhet på over 99%.

Fordeler med OPTI dampkjel er at kjelen har høy total virkningsgrad, den har et stort damprom og har lett tilgang til røk- og vannsiden. Kjelen har også en robust konstruksjon med enestående isoleringsprinsipper, og lavt mottrykk og brennekammerbelastninger.

Dampkjel

 

Jumag

Vi leverer også dampkjeler fra Jumag. Jumag er teknologi- og innovasjonsleder innen alt damp og drives av at en ressurssterk ingeniør nektet å ta til takke med det nest beste i 1961.

 

Jumag dampkjel – hurtigdampkjel

Produserer robuste kjeler, med lavt vedlikeholdsbehov og høy energieffektivitet. Kjelen er har enkel, selvforklarende betjening via berøringsskjerm med klartekst på norsk. Kjelene kan styres ved hjelp av tidsautomatikk, og har utstyr for enkel start og stopp. Kjelene har også mulighet for parallellkobling av flere kjeler.

Jumag dampkjel har en omgående start av brenner uten pilotflamme, noe som resulterer i at energi spares. Kjelen har også minimalt varmetap i stand-by-modus. Vannrommet i fordampningssystemet har veggtykkelse på inntil 8 mm, integrert sentifugalpumpe med lavt vedlikeholdsbehov og sikkerhetsteknikk utstyr i henhold til PED 2014/68/EU.

dampkjel

Skåland PRO damp og varmtvann

Skåland PRO serien er en serie damp- og varmtvannskjeler som er lagerført på vårt eget lager i Hauge i Dalane. Kjelene er tegnet, konstruert og bygget etter europeiske forskrifter (EN 12953), og CE godkjent i henhold til PED 2014/68/EU. Alle kjelene er TUV typetestet fra fabrikk.

Vi har gjennom flere år levert kjeler til kunder over hele Norge. Kjelene leveres normalt med Riello olje- el. Gassbrennere, og med PLS basert styreskap, men kan også leveres med Weishaupt brennere.

 

Kvalitet i alle ledd

Kjelene er i liggende utførelse, og har to ¨manneluker¨ for full tilgang til inspesjon av damp- og vannside med dimensjon på 420 x 320 mm. Det er også en mindre inspeksjonsluke i front på 100 x 150 mm. Dampkjelen er isolert med 100 mm isolasjon og er mantlet med korrugerte aluminiumsplater. 3P versjonen har vannkjølt vendekammer.

Alle kjelene er NDT – testet i henhold til gjeldene krav, og har ISO godkjenning 9001/2008.

dampkjel

 

Elektrisk oppvarming – fremtidens alternativ?

Det er stor forespørsel etter elektriske dampkjeler, spesielt kjelene i klassen 250 – 300 kg/t damp. Dette er kjeler som normalt sett er priskonkurransedyktige og enkle å installere, uten skorstein og drivstoffutfordring. Elektriske dampkjeler regnes også som miljøvennlige da de kommer fra fossilfrie energikilder.

Ulempen er høye strømutgifter. Tommelfingerregel er at hver kg/t damp krever 1 Amp.

 

Elektriske dampkjeler

Skåland Rør & Industrimontasje har eletriske element dampkjeler i alle størrelser fra 6 til 6000 kW, og i alle penningsområder. Alle våre elektriske dampkjeler er produsert i henhold til PED 2014/68/EU, og er designet på mer enn 50 års erfaring. Kjelene kan leveres som lav- eller høytrykkskjeler, og både med og uten matevannsutstyr.

Kjelene er svært servicevennlige og miljøvennlige. De har et stort vann- og dampvolum, noe som sikrer en god og tørr damp, og et stabilt trykk i kjelen. Kjelene leveres som en ferdig montert enhet, fabrikktestet og klar til bruk. Vi leverer også spesialtilpassede kjeler etter våre kunders egne ønsker og behov.

Serviceavtaler til alle brukere av damp og varmtvannskjeler

Vi tilbyr alle brukere av damp- og varmtvannskjeler gunstige serviceavtaler som innbefatter årlig ettersyn, og service av kjelanlegg. Vi tilpasser hver enkel serviceavtale til hvert enkelt anlegg. Våre egne serviceteknikere og montører har flere års erfaring med damanlegg og besitter solid kompetanse og teknologi innen damp – og varmesystemer.

Skåland Rør & Industrimontasjes målsetting er å sette kundens behov i sentrum, og betjene kjelbrukerne på en profesjonell måte. Vi står derfor alltid klare for å løse våre kunders utfordringer.

Vi utfører årlig kontroll av kjelanlegg i hele Norge.

Send oss epost post@srim.no eller bruk kontaktskjema.