Prima Protein i Egersund har inngått avtale med Skåland Rør & Industrimontasje AS om leveranse av ny 30 th. dampkjel.  Kjelen er en riktig «kraftplugg» av en kjel, med en egenvekt på hele 64 tonn.  Den er velutrustet, og bl.a. isolert med 200 mm. isolasjon under kjelmantelen.  Videre er kjel utstyrt med en Weishaupt WK-G80 gassbrenner, og et fullautomatisert Weishaupt PLS styreskap med 15 » touch skjerm i farger hvor all betjening foregår fra.  Dette medfører mange praktiske fordeler, bl.a. at all rapportskriving foregår direkte  på styreskapets display, hvor rapporter etc. lagres i skapets harddisk.  Fjernsupport/fjernovervåking av kjel/brenner, og hele systemet forøvrig, er også en selvfølge med denne generasjons PLS baserte styreskap.

Videre skal det fra Skåland Rør leveres trykksatt matevannstank på 25 m³ med syrefast avgassertårn og tilhørende pumpesystem, skorstein på 40 m. i syrefast røkrørskvalitet.  Tilhørende vannbehandlingssystem og avblåsingstank skal også leveres til anlegget i Egersund.  Det samme skal economiser for effektiv kjøling av røkgassen, noe som medfører betydelig høyere virkningsgrad på systemet.  Våre economisere er i tillegg utstyrt med effektiv temperatursikring, for å hindre overoppheting av eco ved igangkjøring av kjel, samt andre tilsvarende driftssituasjonen der kjel ikke trenger vann ved oppkjøring/vedlikehold av driftstrykk.

Prima Protein er en nyetablert fabrikk som i løpet av året skal produsere proteiner og olje ut av pelagisk fisk, i tipp topp moderne fasiliteter, med nyeste tilgjengelige teknologi.  I første omgang skal fabrikken levere fiskemel til fiskeforprodusenter, men virksomheten har ambisjoner om å gå høyere opp i næringskjeden ved at det på sikt vil være et marked for å levere fiskeproteiner til menneskefor. Pelagiske fiskeslag omfatter arter som øyepål og kolmule, som i dag sjelden spises av mennesker.

Vi i Skåland Rør & Industrimontasje AS er stolte av at vi ble fortrukket som leverandør av dette prestisjeprosjektet, og ønsker Prima Protein lykke til med satsingen.