Vi er i disse dager i full gang med montering av en Danstoker 30 th dampkjel, med to stk. Weishaupt kombinasjonsbrennere tilhørende kjel. Utstyr for fyrhus er på det nærmeste ferdigstilt, bl.a. matevannstank på 20 mavblåsingstank, vannbehandlingsanlegg mm.  I løpet av uke 3 og 4, reiser vi skorstein på 35 m. høyde, monterer gassarmatur, samt forestår el. montasje, programmering, og signaltesting av tilhørende Weishaupt PLS styreskap for nevnte kjel.  Pga fysisk størrelse på kjel og styreskap, har styreskap blitt sendt separat fra Weishaupt i Tyskland.

Vi skal være klar til testkjøring og prøvedrift i løpet av uke 8 el. 9, og dette ser vi fram til.

Mer info, og litt bilder følger etterhvert.