Ved Jackon sitt relativt nye fabrikkanlegg på Sotra utenfor Bergen, skal vi om få uker levere en Danstoker  dampkjel med kapasitet på 5 th.  Kjelen er utrustet med Weishaupt gassbrenner og Weishaupt PLS-basert styreskap.  I leveransen inngår også en generell oppgradering av eksisterende fyrhusutstyr, og en optimalisering av dette.   Utstyr skal leveres og installeres i slutten av september

I Hirtshals ble også Skåland valgt som foretrukken leverandør av komplett fyrhus ved den nye fabrikken lokalisert i Hirtshals havn.  Her snakker vi om en Danstoker 6 th kjel med Weishaupt gassbrenner, komplett PLS basert styreskap fra Weishaupt, trykksatt matevannstank og 15 m. høy skorstein. I leveransen inngår også en 1.000l avblåsingstank, samt en 20.000 l. akkumulatortank for jevn forsyning av store mengder damp på kort tid ut på maskiner i fabrikken.  Econmiser for gjennvinning av røkgass, samt komplett vannbehandlingsutstyr blir også levert av Skåland. Anlegget skal være montert og klart til prøvedrift i uke 38, så dette gleder vi oss til sammen med Jackon sine danske driftsoperatører.  Bakgrunnen for bygging av en ny fabrikk i Hirtshals, var at Jackon Danmark AS ingikk en langsiktig avtale med det norske selskapet Hav Line Processing AS om produksjon og leveranser av fiskekasser i EPS til Hav Line sitt anlegg i Hirtshals. Fabrikken, som kommer til å være høyt automatisert, og kommer til å benytte nyeste tilgjengelige produksjonsteknologi, vil utover å dekke Hav Lines behov for EPS fiskekasser også ha kapasitet til å betjene andre potensielle kunder lokalt på Jylland.

De siste årene har Jackon styrket satsingen på fiskeemballasje, og konsernet produserer fiskeemballasje ved sine fabrikker i Fredrikstad, Stavanger, Sotra, Øksnes, Tana Bru, (StyroNor), og altså fra annet halvår 2018 også i Hirtshals.