Ny prestisjetung ordre fra et av Norges ledende fjernvarme selskaper, BKK i Bergen, som igjen valgte Skåland Rør som leverandør av neste generasjon Weishaupt brennere og styreskap.  BKK vil således være de første i Scandinavia, og Norden forøvrig som tar dette utstyret i bruk til kommende fyringssesonng.  Valgte brenner- og styreskapløsning reduserer NOutslipp med 228 kg pr. år, og medfører også en reduksjon i COutslipp på 195 tonn pr. år.

I Fana Varmesentral er det installert 48 MW spisslast, fordelt på 4 stk oljekjeler, hver på 12 MW.  Her installerer vi nye Weishaupt Multiflame Low Nox brennere. Det blir videre installert nye styre skap til alle fire kjelene med helt ny revolusjonerende teknologi som reduserer oljeforbruket knyttet til månedlige funksjonstester av oljekjelene, fra 75 mtil et nytt årlig forbruk på ca 0,3 m3.  Styreskapet vil bestå av en Siemens PLS som tar seg av all signalutveksling mellom brenner/kjel, og SRO. Alle sikkerhetsfunksjoner vil bli behandlet av en egen sikkerhets PLS. Alt utstyr som blir brukt til sikkerhetskrets vil være SIL II eller høyere. Brennerstyring som forøvrig også er SIL II klassifisert, vil håndtere samtlige sikkerhetsfunksjoner ifm. forbrenningsprosessen og O2-regulering.  Teknologien har et TRL, (Technology Readiness Level), nivå på 8. Teknologien er utprøvd og godkjent.

Nye brennerautomatikk vil muliggjøre bruk av bioolje på en enkel måte. BKK Varme kan da i fremtiden bli fossilfri, noe som er positivt for fjernvarmemarkedet.

Formålet med BKK sitt prosjekt var altså å få redusert oljeforbruk knyttet opp mot månedlig funksjonstesting av oljekjeler i Fana Varmesentral. Målet er dermed nådd, med denne løsningen levert fra Skåland Rør & Industrimontasje AS, og er muliggjort pga valgte brennere og brennerstyring fra Weishaupt, med ny banebrytende teknologi som i stor grad er selvtestende