Nye utslippsgrenser
Fram til 1. januar 2015, har forbrenningsanlegg fra før 2009 mindre strenge utslippsgrenser enn nyere anlegg.  Etter denne datoen, strammes kravene inn, og samtlige anlegg, både nye og eksisterende, får like utslippsgrenser.

Oksygenstyrt forbrenningsprosess
Nå stilles krav om at alle anlegg beregnet for faste biobrensler, skal ha oksygenstyrt forbrenning.  På de anlegg som mangler dette, vil dette være et nødvendig første tiltak.

Kontinuerlig røykgassmåling
Fra 1. januar 2015 gjelder også nye krav også til kontinuerlig måling av CO og NOx for biobrenselanlegg. Tidligere gjaldt dette kravet ved innfyrt effekt på 10 mW og oppover, men blir nå senket til 5 mW.  Vi har utstyr for slike målinger, og det er vår «Service- og miljøavdeling» som utfører målingene. Vi tilbyr også våre kunder salg av slikt utstyr, der det er krav om kontinuerlige målinger.

Hva mer kan vi bidra med:

  • Vi bistår gjerne med kartlegging av tiltak som kan være aktuelle for å tilfredstille nye emisjonskrav.
  • Vi kommer med forslag til nødvendige forbedringer og løsninger for eksisterende anlegg, for å sikre fortsatt optimal drift, men ikke minst overholdelse av de nye kravene.
  • Vi lager også kostnadsoverslag for slike forbedringer.
  • Videre kan vi hjelpe med utarbeidelse av nødvendige meldinger og spredningsberegninger til Fylkesmannen, som nå vil være et krav for anlegg som ikke allerede er registrert hos Fylkemannen.
  • Sist men ikke minst, så utfører vi emisjonsmålinger, både sporadiske, men vi innstallerer også utstyr som er påkrevd ved kontinuerlige målinger.

For ytterligere informasjon, og en uforpliktende kartlegging, ta kontakt med Bjørn Huse, bjorn@srim.no el. ring ham på tlf. 9941 7060