FOSSILFRITT
UTSLIPPSFRITT

Nytt kjel- og gassanlegg igangkjørt hos Kvikk Vask & Rens i Mo i Rana

Det velrenomerte vaskeriet i Mo valgte i høst å gå til innkjøp av ny kjel og nytt propangassanlegg til sin virksomhet i Mo. Den eksisterende dampkjelen, en trofast sliter gjennom mange år, var på det nærmest utslitt, men også litt for liten rent kapasitetsmessig. Vi i Skåland tilbudte Kvikk flere mulige løsninger og leveringsomfang, noe som etterhvert resulterte i ny Danstoker dampkjel på 3 th. med Weishaupt kombinasjonsbrenner for bioolje/propangass og ny trykksatt matevannstank med rustfritt avgassertårn og NPSH matevannspumper. Kjelen er forøvrig utrustet med en tilpasset economiser for å effektivt utnytte energien i røkgassen ut fra kjel. Economiser brukes til å ettervarme vann fra matevannstanken. I tillegg har vi levert og installert et komplett propangassanlegg med en tilhørende 30 m3 gasstank, som er delvis nedgravd. Hele leveransen ble satt i drift i midten av oktober, og fungerer svært tilfredsstillende. Totalvirkningsgrad og driftsøkonomi er betydelig forbedret i forhold til tidligere.

Med 100% lokal eierskap har Kvikk Vask & Rens gjennom mange år stått for verdiskaping på Helgeland. Kvikk ble etablert i 1951 av Angell Kristoffersen og Ingerd Mediaas. Det første produksjonslokalet, som var i Hans Wølnersgate 7, hadde to vaskemaskiner og to ansatte. Bedriften vokste, og flyttet etter hvert produksjonen til Thomas Von Westens gate 6. I dag holder vaskeriet til i Vika, og sysselsetter over 100 personer. Kvikk er en bedrift i stadig utvikling og med over 60 års erfaring fra vaskeri-og renseribransjen, og har både private og institusjoner i sin kundeportefølje. De bedriver tradisjonell vask, men har også «matteservice» i sitt sortiment. Rensing av alle typer tekstiler inngår også.

Vi i Skåland takker Kvikk for tilliten de har vist oss ved å velge oss som leverandør

 

Send oss epost post@srim.no eller bruk kontaktskjema.