Vi har spesialkompetanse og lang erfaring innenfor alle typer industrirør arbeid, samt mekaniske arbeider i norsk næringsmiddelindustri. Videre har vi mange års erfaringer med damp- og varmeteknologi.

Fra Firmaet ble etablert i 2001 og fram til i dag, har vi blitt en betydelig aktør i det norske markedet.

Produktene våre består av Danstokers dampkjeler. Elektriske dampkjeler i alle størrelser inngår også i vårt sortiment. Vi leverer videre trykksatte/trykkløse tanker, varmevekslere, skorsteiner, vannbehandlingsutstyr, alt av rør i alle kvaliteter og dimensjoner, til fordelaktige priser. Vår nyopprettede «Service- og miljøavdeling» har i den senere tid drevet med utstrakt måling av utslipp fra skorsteiner.

sellihca-supplier-logo-stamp  

Brosjyre, norsk Brosjyre, engelsk