FOSSILFRITT
UTSLIPPSFRITT

Operatør – og Kjelpasserkurs

Kvalifisert Opplæring for Trygg Drift av Kjelanlegg

For å sikre trygg og effektiv drift av kjelanlegg er det viktig at personer som håndterer dampkjeler og hettvannskjeler har nødvendige kvalifikasjoner. Våre operatør- og kjelpasserkurs tilbyr omfattende opplæring for eiere, brukere og kjelpassere i oppfyllelse av disse kravene. Denne artikkelen utforsker kursene våre og deres betydning for sikkerheten og effektiviteten til kjelanlegg.

GÅ TILKURSTABELL OG BOOKING HER!

 

Krav til den som utfører kontroll

Kjeler, beholdere og rørsystemer må bygges i henhold til kravene i forskrift om trykkpåkjent utstyr og kontrolleres i tråd med et kontrollregime beskrevet i forskriften. Kontrollorganer, som tekniske kontrollorganer, brukerinspektorater og akkrediterte inspeksjonsorganer, skal utføre samsvarsvurderinger og kontroller av utstyret. Våre kurs sikrer at deltakerne får kunnskap om disse kravene og kan dokumentere kvalifikasjonene sine.

Ved konstruksjon, produksjon, installasjon, endring, reparasjon og drift av utstyr og anlegg skal det gjennomføres kontroll for å påse at utstyr og anlegg er formålstjenlig og sikkert. Kontrollen skal utføres av personer som har kompetanse etter de gitte kravene og kunnskaper og erfaring med aktuelle kontrollmetoder. Det skal utarbeides en kontrollrapport som dokumenterer hva som er kontrollert, hvordan det er kontrollert, og resultatet av kontrollen. Rapporten bør også inkludere sjekklister og utbedringer av eventuelle avvik.

Kursplan og tilgjengelighet

Vi tilbyr kurs for operatører og kjelpassere på ulike steder og datoer. Vennligst se vår kursoversikt for å finne et kurs som passer for deg. Vi tar forbehold om eventuelle endringer, og mer informasjon vil bli sendt ut i god tid før kursene begynner. Vi kan også arrangere lokale kurs hvis du har flere deltakere.

Innregulering av varmeanlegg er en viktig prosess som sørger for at varmen fordeles jevnt og optimalt i bygninger. En riktig innregulering vil kunne redusere energiforbruket

Operatør- og Kjelpasserkurs:

Våre operatør- og kjelpasserkurs er utviklet for å gi deltakerne den nødvendige kompetansen for å betjene kjelanlegg på en trygg og profesjonell måte. Kursene omfatter opplæring i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, internkontroll, dimensjonering, energioptimalisering, vannbehandling, forbrenning av brensel, og mye mer.

Kjeloperatør (trinn 1):

Operatørkurset (trinn 1) er utformet for å gi deltakerne grundig opplæring i kjelens konstruksjon, funksjon, overvåkingssystemer, sikringsutstyr, korrosjonsforebygging, brensler, energieffektivitet og vedlikehold. Etter fullført kurs og bestått eksamen blir deltakerne tildelt kjeloperatørsertifikat.

Kjelpasser (trinn 2):

Kjelpasserkurset (trinn 2) fokuserer på de spesifikke oppgavene og ansvaret til en kjelpasser. Deltakerne får opplæring i månedlig kontroll, start/stopp-prosedyrer, rapportering og journalføring. Etter fullført kurs og bestått eksamen blir deltakerne tildelt kjelpassersertifikat.

Oppfriskning og fornyelse

Sertifikatene må fornyes hvert 5. år gjennom en skriftlig eksamen. Hvis sertifikatet har passert utløpsdatoen, kan deltakerne delta på oppfriskningskurs for å fornye sertifikatet. Vi tilbyr muligheten til å delta på de siste dagene av kurset inkludert eksamen for sertifikatfornyelse.

Kompetansekrav og sertifisering:

Våre kurs oppfyller kravene i forskrift om trykkpåkjent utstyr, og våre sertifiseringsorganer er akkreditert i henhold til relevante standarder. Etter fullført kurs og bestått eksamen utsteder vi kjeloperatørsertifikat eller kjelpassersertifikat til deltakerne.

Fordeler med våre kurs:

  • Omfattende opplæring i samsvar med gjeldende lover og forskrifter
  • Erfarne instruktører med faglig kompetanse
  • Dokumentert opplæring og sertifisering
  • Sikker og effektiv drift av kjelanlegg
  • Karrieremuligheter og økt kunnskapsnivå

 

Våre operatør- og kjelpasserkurs tilbyr grundig opplæring for deltakere som ønsker å betjene kjelanlegg på en trygg og effektiv måte. Med fokus på samsvar med lover og forskrifter, internkontroll, energieffektivitet og vedlikehold, gir våre kurs deltakerne den nødvendige kompetansen for å oppfylle kravene i bransjen. Kontakt oss i dag for mer informasjon og påmelding til våre operatør- og kjelpasserkurs.

tilstandskontroll dampanlegg

Send oss epost post@srim.no eller bruk kontaktskjema.