Operatør- og kjelpasserkurs

Operatør- og kjelpasserkurs passer for kjelpassere, avdelingsledere, bedriftseiere eller annet teknisk personell.

Alle som skal betjene et kjelanlegg (hettvann, damp, hettolje eller fjernvarmeanlegg), må ha kompetanse som kreves av tilsynsmyndigheten. Vi arrangerer kursene som gir slik kompetanse. Eksamen avholdes av akkreditert virksomhet.

Operatørkurs
Operatørkurset, (trinn 1), er begynnerkurs for deg som vil bli kjeloperatør. Operatørkurset er nå utvidet til 4 dagers undervisning, (vanligvis mandag til torsdag). Ved 3 mnd. relevant praksis og bestått eksamen fra kurset får man utstedt Operatørkurset, (trinn 1), er begynnerkurs for deg som vil bli kjeloperatør. Operatørkurset er sammen med kjelpasserkurset (4 dager). Ved 3 mnd. relevant praksis og bestått eksamen fra kurset får man utstedt et offisielt operatørsertifikat. Vedkommende kan da på egen hånd passe kjeler med ytelse 500 kW. I tillegg kan man passe kjelanlegg med kapasitet over 500 kW, dersom man står under ledelse av en sertifisert kjelpasser (Ikke store, kompliserte anlegg).

Kjelpasserkurs
Kjelpasserkurset, (trinn 2), går over 4 dager (normalt mandag til og med torsdag). Ved bestått eksamen og 2 års relevant praksis som kjeloperatør med operatørsertifikat får man utstedt et offisielt kjelpassersertifikat. Vedkommende kan da passe alle typer kjelanlegg. De mest kompliserte anlegg krever dokumentert lokal opplæring.

Oppfriskning
Alle sertifikatene må fornyes med en skriftlig eksamen etter 5 år. Hvis sertifikatet er passert utløpsdatoen, må du ha oppfriskning. Ønsker du dette kan du delta på kurset minimum de to siste dagene inkludert eksamen. Sertifikatet blir ved bestått eksamen vil da bli utstedt / fornyet.

På kursene vil det bli undervist i følgende emner:
Lover og forskrifter, intern-kontroll, damp, hett-vann, fyrhus, fødevannstanker og pumper, dimensjonering, Lover og forskrifter, intern-kontroll, damp, hett-vann, fyrhus, fødevannstanker og pumper, dimensjonering, energioptimalisering, litt om forurensingsloven, forbrenning av gass, energioptimalisering, energisparing etc.

Skriftlig eksamen avholdes siste kursdag. Operatører, kjelpassere og de som skal ha repetisjon får forskjellig eksamen.

KURSOVERSIKT

Uke

Dato

Kurs

StedAdresseStatus

Uke 5

30.jan. – 2.feb.

Operatør / kjelpasserkurs

Quality Airport Hotel Gardermoen

Lokevegen 7

Ledig

Uke 7

13.feb. – 16.feb.

Operatør / kjelpasserkurs

Quality Airport Hotel Stavanger

Sømmeveien 1

Ledig

Uke 9

27.feb.

Endags repp kurs for sertifikater

som ikke er utløpt + eksamen

On line kurs

Ledig

Uke 13

27.mar. – 30.mar.

Operatør / kjelpasserkurs

Quality Hotel Saga Richard With's pl. 2

Tromsø

Ledig

Uke 16

17.apr. – 20. apr.

Bedrifts internt Operatør / kjelpasserkurs


Odda

Få ledige

Uke 17

24.apr. – 27. apr.

Operatør / kjelpasserkurs

Quality Airport Hotel Gardermoen

Lokevegen 7

Ledig

Uke 19

8.mai. – 11.mai.

Operatør / kjelpasserkurs

Quality Airport Hotel Stavanger

Sømmeveien 1

Ledig

Vi tar forbehold om endringer og informasjon blir sendt ut i god tid før selve kursene begynner.

De som melder fra vil få tilsendt innmeldingsskjema og mer informasjoner fortløpende.

I tillegg er det fortsatt muligheter for lokale kurs dersom kundene har flere deltakere (helst mer enn 8 stk).

Vedrørende spørsmål om kurs kan dere kontakte kurs ansvarlig Petter Sirevåg på telefon 9825 7090 eller petter@srim.no

Send oss epost post@srim.no eller bruk kontaktskjema.