Operatør- og kjelpasserkurs passer for kjelpassere, avdelingsledere, bedriftseiere eller annet teknisk personell.

Alle som skal betjene et kjelanlegg (hettvann, damp, hettolje eller fjernvarmeanlegg), må ha kompetanse som kreves av tilsynsmyndigheten. Vi arrangerer kursene som gir slik kompetanse. Eksamen avholdes av akkreditert virksomhet.

Operatørkurs
Operatørkurset, (trinn 1), er begynnerkurs for deg som vil bli kjeloperatør. Operatørkurset er nå utvidet til 4 dagers undervisning, (vanligvis mandag til torsdag). Ved 3 mnd. relevant praksis og bestått eksamen fra kurset får man utstedt Operatørkurset, (trinn 1), er begynnerkurs for deg som vil bli kjeloperatør. Operatørkurset er sammen med kjelpasserkurset (4 dager). Ved 3 mnd. relevant praksis og bestått eksamen fra kurset får man utstedt et offisielt operatørsertifikat. Vedkommende kan da på egen hånd passe kjeler med ytelse 500 kW. I tillegg kan man passe kjelanlegg med kapasitet over 500 kW, dersom man står under ledelse av en sertifisert kjelpasser (Ikke store, kompliserte anlegg).

Kjelpasserkurs
Kjelpasserkurset, (trinn 2), går over 4 dager (normalt mandag til og med torsdag). Ved bestått eksamen og 2 års relevant praksis som kjeloperatør med operatørsertifikat får man utstedt et offisielt kjelpassersertifikat. Vedkommende kan da passe alle typer kjelanlegg. De mest kompliserte anlegg krever dokumentert lokal opplæring.

Oppfriskning
Alle sertifikatene må fornyes med en skriftlig eksamen etter 5 år. Hvis sertifikatet er passert utløpsdatoen, må du ha oppfriskning. Ønsker du dette kan du delta på kurset minimum de to siste dagene inkludert eksamen. Sertifikatet blir ved bestått eksamen vil da bli utstedt / fornyet.

På kursene vil det bli undervist i følgende emner:
Lover og forskrifter, intern-kontroll, damp, hett-vann, fyrhus, fødevannstanker og pumper, dimensjonering, Lover og forskrifter, intern-kontroll, damp, hett-vann, fyrhus, fødevannstanker og pumper, dimensjonering, energioptimalisering, litt om forurensingsloven, forbrenning av gass, energioptimalisering, energisparing etc. 

Skriftlig eksamen avholdes siste kursdag. Operatører, kjelpassere og de som skal ha repetisjon får forskjellig eksamen.

For våren 2022 er det planlagt følgende kursdatoer:

Uke DatoSted
5
man 31/1 – tors 3/2
Quality Hotel Entry, Lienga 11, 1410 Kolbotn / Trollåsen – Fullt
8
man 21/2 – tors 24/2
Quality Airport Stavanger, Sømmevegen 1, 4055 Sola
10
man 7/3 – tors 10/3
lokalt Odda
12
man 21/3 – tors 24/3
lokalt Odda
13
man 28/3 – tors 31/3
Scandic Ambassadeur, Strømsø Torg  7, 3044 Drammen
17
man 25/4 – tors 28/4
Quality Airport Stavanger, Sømmevegen 1, 4055 Sola
18
man 2/5 – tors 5/5
 Scandic Ambassadeur, Strømsø Torg  7, 3044 Drammen

Vi tar forbehold om endringer og informasjon blir sendt ut i god tid før selve kusene begynner.

De som melder fra vil få tilsendt innmeldingsskjema og mer informasjoner fortløpende.

I tillegg er det fortsatt muligheter for lokale kurs dersom kundene har flere deltakere (helst mer enn 8 stk).

Vedrørende spørsmål om kurs kan dere kontakte kurs ansvarlig Petter Sirevåg på telefon 9825 7090 eller petter@srim.no