Operatør- og kjelpasserkurs passer for avdelingsledere, bedriftseiere, teknisk personell eller andre som vil ha en god innføring i emnet. Husk at rødt/blått sertifikat er utgått for flere år siden, og er derfor ikke lenger gyldig.

Alle som skal betjene et kjelanlegg (hettvann, damp, hettolje eller fjernvarmeanlegg), må ha kompetanse som kreves av tilsynsmyndigheten. Vi arrangerer kursene som gir slik kompetanse. Eksamen avholdes av akkreditert virksomhet.

Operatørkurs
Operatørkurset, (trinn 1), er begynnerkurs for deg som vil bli kjelpasser. Operatørkurset er nå utvidet til 4 dagers undervisning, (vanligvis mandag til torsdag). Ved 3 mnd. relevant praksis og bestått eksamen fra dette kurset får man utstedt et offisielt operatørsertifikat. Vedkommende kan da på egen hånd passe kjeler med ytelse 500 kW. I tillegg kan man passe kjelanlegg med kapasitet over 500 kW, (men unntatt her er større kompliserte anlegg), dersom man står under ledelse av en sertifisert kjelpasser.

Kjelpasserkurs
Kjelpasserkurset, (trinn 2), går over 4 dager (normalt mandag til og med torsdag). Ved bestått eksamen og 2 års relevant praksis som operatør med operatørsertifikat får man utstedt et offisielt kjelpassersertifikat. Vedkommende kan da passe alle typer kjelanlegg. De mest kompliserte anlegg krever dokumentert lokal opplæring.

Generelt på alle kursene vil det bli undervist i følgende emner:
Lover og forskrifter, intern-kontroll, damp, hett-vann, fyrhus, fødevannstanker og pumper, dimensjonering, energioptimalisering, litt om forurensingsloven, forbrenning av gass etc. Det blir gruppearbeid og anledning til å utveksle erfaringer. Noe hjemmearbeid og kveldsoppgaver kan komme i tillegg.

Skriftlig eksamen avholdes siste kursdag. Operatører og kjelpassere får forskjellig eksamen.

Følgende kurs er foreløpig planlagt for 2020:

Uke 46 9. – 12. november Sola
Uke 50 7. – 10. desember Svalbard

I tillegg til mange lokale kurs, kan kurset i uke 39 og 46 følges lokalt via Internett.

Kontakt Petter Sirevåg for nærmere informasjon/priser, samt program for neste kurs.
Tlf +47 9825 7090 eller mail: petter@srim.no