Absorpsjonsvarmepumper

Absorpsjonsvarmepumpene vi leverer tar utgangspunkt i behovet for energioptimering. En ekstra nedkjøling av røkgassene nyttiggjør kondenseringsvarmen i vanndampen og forbedrer systemets virkningsgrad.

Absorpsjonsvarmepumper drives i motsetning til en kompressorvarmepumpe av en høytemperatursenergikilde i stedet for elektronisk.

Driftsenergi:

  • Naturgass / biogass
  • Varme røkgasser (ca. 400 °C)
  • Hettvann (min. 140 °C)
  • Damp

Absorpsjonsvarmepumpene leveres med en kjøleeffekt på fordamperen fra 150 kW til 5000 kW.

Varmepumpen «låner» energi fra systemet til å drive generatoren, og returnerer den lånte energien til anlegget sammen med den energien fordamperen trekker ut av spillvarmen (røkgassene).

Forholdet mellom den samlede avgitte energien og den «lånte» energien er 1,7. Forholdet kalles COP-verdien.

Det er mulig å kjøle røkgassene 5 – 10 °C under returvannets temperatur.

Andre muligheter for absorpsjon:

  • Optimering av solvarmepaneler
  • Fjernkjøling eller komfortkjøling
  • Optimering av virkningsgraden på varmeanlegg om vinteren samt omstilling til komfortkjøling om sommeren

Ta gjerne en prat med oss om absorpsjonsvarmepumper.

Interessert?

Fyll ut skjemaet eller kontakt oss på 40 00 28 50 eller post@srim.no