Automatisk kjelfeiing ved hjelp av "Danblast"

Høytrykksrensing ved hjelp av trykkluft av kjelens røkrør. Trykkluftsrenseutstyr til såvel nye kjeler som til eksisterende anlegg. En effektiv metode for å minimere utgifter til kjelvedlikehold og rørfeiing.

Det er betydelige kostnader forbundet med å stoppe driften av kjelanlegget når dette skal renses og vedlikeholdes. I forkant av en feiing, har kjelen allerede mistet en del virkningsgrad på grunn av sotbelegg på varmeflaten, noe som medfører mye dårligere varmeovergang i stålveggene i røkrør.

Fra anlegg hvor man har installert denne typen automatisk sotrensingsutstyr, kan det dokumenteres at investeringen er tilbakebetalt på 6 måneder (denne perioden vil være noe avhengig av antall driftstimer pr. uke).

Fordeler med Automatisk kjelfeiing ved hjelp av «Danblast»:

  • Svært enkel montasje
  • Ingen faste rørstykker, lokkene kan åpnes
  • Kun 50 millisekunders åpningstid på skuddventilene
  • Ekstremt lavt luftforbruk
  • 40 % større sjokkbølge enn andre system
  • Sjokkbølgens utbredelse er økt med 160 %
  • Seksjonert rensing på hvert rørtrekk
  • Kort montasjetid på anleggene

PLC type S750 er utviklet slik at skuddinterval og pausetid kan justeres individuelt avhengig av kjelens design.

Snakk med oss om kjelrens, for dette er noe vi kan mye om, så kan vi komme med anbefaling om hva vi mener dere bør gjøre på kjelanlegget hos dere.

Interessert?

Fyll ut skjemaet eller kontakt oss på 40 00 28 50 eller post@srim.no