Med bakgrunn i 75 års erfaring har vår leverandør Danstoker spesialisert seg i vannrette og loddrette biobrenselskjeler.

Disse kan benyttes til:

  • Varmtvann
  • Hettvann
  • Damp

Ytelser fra 200 kW til 24.000 kW eller 40 tonn damp/h.

Kjelene konstrueres som røkrørskjeler, evnt. kombinert med panelvegg- eller vannrørseksjoner for designtrykk opp til 86 bar.

Typiske brensler kan være:

  • Flis, bark, grot, overskuddstre
  • Sagmugg, trepellets, fruktstein
  • Halm, plantefibrer, skolmer osv.
  • Tradisjonelle faste brensler.

Hver kjele justeres med tanke på brenslets brennverdier.

Ta gjerne kontakt for å finne ut om dette kan være noe for din bedrift.

Interessert?

Fyll ut skjemaet eller kontakt oss på 40 00 28 50 eller post@srim.no