Vi kan tilby alle typer economisere (røkgasskjøling) fra Boilerworks, som eies av Danstoker, til bl.a. industrielle prosesser og kraft- / varmeproduserende anlegg. Boilerworks har over 50 års erfaring med beregning, design og produksjon av vekslere, og er en av de ledende og anerkjente produsentene i Europa.

Economisere er velegnet til bruk bl.a. når vi snakker om følgende:

 • Forvarming
 • Ettervarming
 • Oppvarming
 • Gjenvinning
 • Kondensering
 • Kjøling

Vekslerene dimensjoneres etter kundens individuelle behov, og Boilerworks gjennomfører termiske beregninger for å energioptimere veksleren. Materialevalget tilpasses de aktuelle bruksområdene. Alle typer kjelanlegg, og nesten alle typer produksjonsprosesser genererer overskuddsvarme som kan nyttiggjøres med anleggstilpassede varmevekslere. Typiske anvendelser kan være:

 • Fjernvarmeanlegg
 • Prosessindustrien
 • Kjemisk industri
 • Matvareindustrien
 • Avfallsanlegg
 • Oljeraffinerier
 • Biomasseanlegg

La oss også se på muligheter for ENØK-støtte via Enova i forbindelse med ny bruk av economiser i kombinasjon med bruk av gass el. bioolje som fyringsmedium.

Ta gjerne kontakt med oss for nærmere informasjon.

Interessert?

Fyll ut skjemaet eller kontakt oss på 40 00 28 50 eller post@srim.no