Vi leverer matevannstanker, med og uten avgassertårn, både trykksatte, og trykkløse.

matevannssystem
Våre matevannstanker leveres i karbon, rustfri, og syrefast stålkvalitet, og i størrelse opp til 20 m3. Tanken er isolert, og mantlet med samme blå plater som Dantoker sine kjeler. En trykksatt avgassingstank vil når den tilføres damp beskytte kjel mot korrosjon som er forårsaket av kjelvannets oksygen- og kullosinnhold.

En trykkatt termisk avgassertank fjerner effektivt oksygen og kullos i råvannet, før dette går inn på kjel. Ved riktig bruk av avgassertårn, kan O2 reduseres til under 0,002 mg/l. Kjelanleggets matevannstank er forsynt med alle nødvendige stusser og flenser, samt nødvendig reguleringsutstyr for trykk/nivå, og alarmer.

Matevannstank kan også forrigles til kjelens styreskap, (ved PLS baserte løsninger). Vannet i våre matevannstanker varmes opp til inntil 105°C. Høyere temperatur på forespørsel. Oppvarmingen skjer ved å tilføre damp direkte inn i matevannstanken, og vi garanterer en oppholdstid for vannet i tanken på min. 30 min.  Dampen føres inn i bunn av tank, for mest mulig effektiv fjerning av oksygen, ved å tilføre kaldere vann i avgassertårnets prelleplater.

Dette sikrer en god oksygenfjerning, med minimalt damputslitt gjennom avgassertårnet. For en optimal løsning av matevann til trykksatt matevannstank, bør vann inn til tank holde en temperatur på min 60°C. Det kan gjøres enten ved bruk av economiser, eller en ekstern kondensat tank.

Last ned brosjyre og datablad her:
Skåland matevannstank m. avgassertårn