Spesialkjeler for spillvarme

Gjennom vår leverandør Danstoker kan vi levere kundetilpassede spesialkjeler for spillvarme, også kjent som Waste Heat Recovery Boilers – WHRB.

Spesialkjeler for spillvarme (WHRB) leveres med kapasitet opp mot 35 MW eller 55 tonn/h damp og med designtrykk inntil 32 bar.

Vi tilbyr design og utvikling av spesialkjeler og economisere til røkgassveksling fra kjemiske og industrielle prosesser.

Spillvarmen utnyttes i 1-, 2- eller 3-trekks kjeler med etterfølgende lavtemperatur-economiser, eller med integrerte superheatere på dampkjelene.

Tilhørende system- og komponentleveranser tilpasses den enkelte kundes ønsker.

Kontakt oss for å finne ut mer.

Interessert?

Fyll ut skjemaet eller kontakt oss på 40 00 28 50 eller post@srim.no