Avgassmåling har blitt særlig aktuelt etter at det er innført avgift på NOx-utslipp i Norge. Vi gjennomfører avgassmåling på alle typer kjelanlegg, og ikke minst leverer vi måleutstyr for kontinuerlig måling ved avfallsforbrenning. Vårt hovedmarked har landbassert prosessindustri, men vi måler også utslipp fra gassturbiner, biokjeler og prosesser i alle slags anlegg der fokus er NOx-utslipp. Vi har måleutstyr til å måle NOx (NO + NO2), HC, CO, CO2 og O2.

For landanlegg følger vi standardene EN14789, EN14792, EN15058, EN12619 og EN15259 samt CEN/TS 15675. Gassanalysatorene som benyttes opererer i henhold til måleprinsippene som er angitt som standard referansemetode for analyse av hver enkelt gasskomponent i de ovennevnte standardene:

  • HFID for HC
  • PMA for O2
  • CLA for NOx
  • NDIR for CO og CO2