Vår opprettelse av «Service- og miljøavdeling» ble en ubetinget suksess.

Avdelingen er i full drift med bl.a. emisjonsmålinger og generell skorsteinskontroll, og er etter å ha blitt videreutdannet på dette, svært kompetente til å utføre både emisjonsmålinger og spredningsberegninger på nye, og eksisterende anlegg. Du kan lese mer om emisjonsmåling her.

I tillegg utfører de ordinært service arbeid på alle typer kjelanlegg. Avdelingen har i den senere tide stått for flere brennerbytter på kjelanlegg. Les mer om vår service her.

Skåland Service- og miljøavd., 06.08.15