FOSSILFRITT
UTSLIPPSFRITT

Service og vedlikehold av kondenspotter

Viktigheten av service og vedlikehold av kondenspotter i et damp anlegg

I et dampanlegg brukes dampen som en form for energioverføring til å drive maskiner og utføre arbeid. Dampen produseres vanligvis ved å varme opp vann med en elektrisk eller fyringsanordning, slik at det blir til damp som kan brukes som energi. Når dampen brukes til å drive maskiner og utføre arbeid, vil den avgi varme og begynne å kjøle seg ned. Når dampen blir kald nok, vil den begynne å kondensere og bli til vann igjen.

Kondensatet som dannes når dampen kjøles ned, kan inneholde urenheter som kan skade anlegget og redusere dets effektivitet. Derfor er det viktig å fjerne kondensatet på en sikker og effektiv måte. Dette gjøres ved hjelp av en kondenspotte, som er en komponent i dampanlegget som brukes til å samle opp kondensatet.

En kondenspotte er et verktøy som brukes til å fjerne kondens fra vannrør og annet utstyr i et damanlegg. Kondens dannes når varm luft treffer kaldere overflater, noe som kan skje når vannet i rørene avkjøles. Dette kan føre til at vannet i rørene fryser, noe som igjen kan skade rørene og føre til lekkasjer.

Derfor er det viktig å fjerne kondens på en regelmessig basis for å forhindre skader på damanlegget. Dette kan gjøres ved hjelp av en kondenspotte, som suger opp den kondenserte dampen og fjerner den fra rørene.

En kondenspotte består vanligvis av en beholder som er plassert langs et kondensatrør eller på et sted der kondensatet samler seg. Kondenspotten kan ha et enkelt avløpssystem for å fjerne kondensatet fra beholderen, eller den kan være utstyrt med en pumpe som brukes til å pumpe kondensatet videre til et annet sted

Eksempel på energitap

Hvis en standard flottørpotte DN15 har 8 bars trykk, og lekker damp, så koster dette cirka 14 000 kr ekstra i året hvis den er i drift hver dag, og man legger til grunn 400kr pr tonn damp man produserer (dette varierer alt etter energitype man benytter).

Tabell som viser tap med uisolerte rør

Regelmessig vedlikehold

Vedlikehold av kondenspotter er viktig for å sikre at utstyret fungerer som det skal. Dette inkluderer å sørge for at filtrene er rene og at bevegelige deler smøres regelmessig. Det kan også være nødvendig å inspisere utstyret regelmessig for å oppdage eventuelle feil eller skader som kan påvirke ytelsen.

Hvis kondenspotter ikke vedlikeholdes regelmessig, kan dette føre til at utstyret ikke fungerer som det skal. Dette kan resultere i at fuktighet ikke fjernes effektivt fra luften, noe som kan føre til at fuktighet bygger seg opp i damanlegget. Dette kan igjen føre til råte, mugg og andre skader som kan påvirke ytelsen og øke energikostnadene.

Det er derfor viktig å sørge for at kondenspotter i damanlegget vedlikeholdes regelmessig. Dette vil sikre at utstyret fungerer som det skal, og at damanlegget kan fortsette å produsere energi effektivt og pålitelig.

Et av de viktigste trinnene i vedlikeholdet av kondenspottene er å rengjøre dem regelmessig. Dette kan gjøres med en mild såpe og varmt vann, og det hjelper å fjerne smuss og kalkavleiringer som kan skape problemer. Det er også viktig å sjekke at kondenspottene er tette og uten lekkasjer, da dette kan føre til at kondensvannet ikke blir fanget opp og kan skade anlegget.

Det er også viktig å sørge for at kondenspottene har riktig nivå av vann. Hvis vannet blir for lavt, kan det føre til at dampen ikke blir kjølt ned på riktig måte, og det kan også føre til lekkasjer. Derfor er det viktig å fylle på vann når det er nødvendig.

Det er også viktig å sørge for at det er tilstrekkelig ventilasjon rundt kondenspottene.

 

Service på kondenspotter

En kondenspotte er en viktig komponent i et dampanlegg, og det er viktig å sørge for at den fungerer optimalt. For å sikre at en kondenspotte fungerer som den skal, er det viktig å utføre regelmessig service på den.

En typisk service på en kondenspotte i et dampanlegg kan innebære en rekke forskjellige oppgaver. Det kan for eksempel være å sjekke at alle deler av kondenspotten er i god stand og fungerer som de skal. Dette kan innebære å inspisere rør, pakninger, ventiler og andre komponenter for å se om det er synlige tegn på skade eller slitasje.

Hvis det blir oppdaget skader eller slitasje på noen deler, må de byttes ut før de kan forårsake problemer i det lange løp. Dette kan også innebære å rengjøre kondenspotten og dens komponenter for å fjerne eventuelle akkumulerte smuss og avfall som kan påvirke ytelsen.

I tillegg til å utføre visuell inspeksjon og rengjøring, kan en service på en kondenspotte også innebære å utføre tester for å sikre at kondenspotten fungerer som den skal. Dette kan for eksempel innebære å måle trykket i rørene.

 

Utstyr vi benytter under kontroll

Sonotec Sonaphone

Ultrasonisk måleapparat som gjør at man kan måle om det er lekkasjer i kondenspotter, sikkerhetsventiler eller andre ventiler.

 

Gode grunner for å ha service på en kondenspotte:

Forbedret ytelse

Ved å ha service på kondenspotter, kan du sikre at de fungerer optimalt og gir deg den beste oppvarmingen mulig. Dette er spesielt viktig i de kaldeste månedene, når du trenger varmen mest.

Lavere strømutgifter

Når kondenspotter fungerer optimalt, trenger de mindre energi for å holde det varmt. Dette betyr at du kan spare penger på strømregningen din.

Lengre levetid

Ved å ha service på kondenspotter, kan du sikre at de holder seg i god form lenger. Dette betyr at du slipper å erstatte dem så ofte, noe som kan være dyrt.

Færre reparasjoner

Når kondenspotter fungerer optimalt, trenger de mindre reparasjon. Dette betyr at du slipper å betale for dyre reparasjoner så ofte, noe som kan spare deg for mye penger over tid.

 

Vi hjelper deg gjerne!

Våre serviceteknikere og montører har mange års erfaring, og Skåland Rør & Industrimontasje besitter en solid kompetanse og teknologi innenfor damp- og varmesystemer. Firmaets målsetting er å sette kundens behov i sentrum, og betjene kjelbrukerne på en profesjonell måte. Det betyr at vi alltid er klare til å løse de fleste oppgaver våre kunder måtte ha behov for. Vi tar årlig kontroll av kjelanlegg i hele Norge.

Service og vedlikehold kondenspotte

Send oss epost post@srim.no eller bruk kontaktskjema.