Din bedrifts kjel driftssikkerhet, (driftsøkonomi), avhenger av vår service og kompetanse.  Med en service- el. driftsavtale fra Skåland Rør & Industrimontasje AS, er du garantert en optimal drift av ditt anlegg.

Lag en service avtale med oss i dag.

Kontakt oss for tilbud på serviceavtale for kjelanlegget.  Ring 4000 2358, el. send mail på post@boiler-steam.no

Vi utfører service, (årlig kontroll), på kjelanlegg av alle fabrikater, og har derfor god erfaring med de fleste brennere og kjeler på det Norske markedet.  Service, (årlig kontroll), kan blant annet inneholde dette, (tilpasses til det enkelte anlegg):

Kjel, (både olje-, gass-, og elektrisk fyrt):

 • Funksjonstest av kjelens sikkerhetsventiler
 • Funsksjonstest av trykkvakter og pressostater
 • Visuell kontroll/besiktigelse av kjel for å avdekke evnt. ytre skader etc.

Brenner:

 • Demontering og rengjøring av vitale komponeneter.
 • Kontroll av tennelektroder og dyser.
 • Visuell kontroll av fleksible slanger
 • Rengjøring og justering av flammeovervåking, samt funksjonstest
 • Oppsmøring av hengsler, kuleledd mm.
 • Pressostater og trykkvakter forriglet til brenner, kontrolleres og funksjonstestes.
 • Test av brennerutkobling/stopp hvis sikkerhetskrets brytes

Styreskap:

 • Visuell kontroll av styreskap, sjekke pærer/LED lamper, alarm, nødstopp mm.
 • Visuell kontroll innvendig i skap, for å avdekke evnt. kabelskader, varmgang mm.
 • Funksjonstest
 • Gjennomgang av PLS og touchscreen, evnt. omprogammering, (om dette trengs).

Olje-/gasssystem:

 • (Mer beskrivelse kommer)

Service, (årlig kontroll), avsluttes med utfylling av servicerapport, basert på kontrollmåling av forbrenning, funksjonstest for enheten.  I servicerapport vil det framkomme forslag til annet forebyggende vedlikehold, eller andre ENØK tiltak.

Ved behov for akutt hjelp, ring 4000 2850