Vi tilbyr alle brukere av damp- og varmtvannskjeler, gunstige serviceavtaler som innbefatter årlig ettersyn, og service av kjelanlegg. Dette gjelder uansett kjelfabrikant, og også uavhengig av størrelse og fyringsmedie, og en slik avtale blir derfor tilpasset det enkelte anlegg.

Vi er også spesialister på justering av alle typer brennere, til både damp- og varmtvannskjeler, med spesialkompetanse på Weishauptbrennere.

Se også: Gasskompetanse | Resertifisering | Teknisk kontroll | Kjemisk rengjøring | Miljø- og emisjonsmålinger | Installasjon og montasje | Utleiekonteinere / mobile anlegg

Service

Våre serviceteknikere og montører har mange års erfaring med kjelanlegg, og Skåland Rør & Industrimontasje besitter en solid kompetanse og teknologi innenfor damp- og varmesystemer.

Firmaets målsetting er å sette kundens behov i sentrum, og betjene kjelbrukerne på en profesjonell måte. Det betyr at vi alltid er klare til å løse de fleste oppgaver våre kunder måtte ha behov for.

Vi tar årlig kontroll av kjelanlegg i hele Norge, les mer om de lovpålagte kontrollene her.

Miljø

Miljø er en viktig faktor i vår bransje. Vi gjennomfører emisjonsmålinger og spredningsberegninger på nye og eksisterende kjelanlegg. Du vil etter målingene få tilsendt en lettlest rapport hvor målte ressultat blir sammenlignet med myndighetenes krav, vi vil også foreslå tiltak om nødvendig. Dette kan du lese mer om her.

Kontakt:
For forespørsel om omfang og pris på serviceavtaler: bjorn@srim.no
For forespørsel om reservedeler: edvard@srim.no
Akutt hjelp ved driftsstans: 4000 2850

Info Service- og miljøavd Service kjelanlegg