FOSSILFRITT
UTSLIPPSFRITT

Service- og miljøavdeling

Vi tilbyr alle brukere av damp- og varmtvannskjeler, gunstige serviceavtaler som innbefatter årlig ettersyn, og service av kjelanlegg. Dette gjelder uansett kjelfabrikant, og også uavhengig av størrelse og fyringsmedie, og en slik avtale blir derfor tilpasset det enkelte anlegg.

SPESIALISTER

Vi er også spesialister på justering av alle typer brennere, til både damp- og varmtvannskjeler, med spesialkompetanse på Weishauptbrennere.

Se også: Gasskompetanse | Resertifisering | Teknisk kontroll | Kjemisk rengjøring | Miljø- og emisjonsmålinger | Installasjon og montasje | Utleiekonteinere / mobile anlegg

SERVICE

Våre serviceteknikere og montører har mange års erfaring med kjelanlegg, og Skåland Rør & Industrimontasje besitter en solid kompetanse og teknologi innenfor damp- og varmesystemer.

Firmaets målsetting er å sette kundens behov i sentrum, og betjene kjelbrukerne på en profesjonell måte. Det betyr at vi alltid er klare til å løse de fleste oppgaver våre kunder måtte ha behov for.

Vi tar årlig kontroll av kjelanlegg i hele Norge.

MILJØ

Miljø er en viktig faktor i vår bransje. Vi gjennomfører emisjonsmålinger og spredningsberegninger på nye og eksisterende kjelanlegg. 

Du vil etter målingene få tilsendt en lettlest rapport hvor målte resultat blir sammenlignet med myndighetenes krav, vi vil også foreslå tiltak om nødvendig. Dette kan du lese mer om her.

Clean-In-Place (CIP)

Riktig vedlikehold er avgjørende for å sikre effektiv og langvarig drift av kjele- og dampanleggene dine. Clean-In-Place (CIP) er en viktig del av dette vedlikeholdet, og hjelper til med å fjerne avfall og oppbygging som kan hindre ytelsen og forårsake skade over tid.

Våre CIP-produkter og tjenester gjør det enkelt å holde kjele- og dampanleggene dine i topp ytelse, slik at du kan fokusere på driften med tillit.

 

Haster det?

Akutt hjelp ved driftsstans

Serviceavtaler

Forespørsel om omfang og pris på serviceavtaler

Reservedeler

Forespørsel om reservedeler

Send oss epost post@srim.no eller bruk kontaktskjema.