FOSSILFRITT
UTSLIPPSFRITT

Kjemisk rengjøring

Vi har lang erfaring med kjemisk rengjøring/utsyring av kjeler og andre beholdere.  Vi har eget utstyr for slike krevende operasjoner, og stiller de strengeste krav til resultat, bl.a. ved å kontinuerlig måle pH verdi på vaskevannet.

Vi står klar til å hjelpe deg

Vi har lang erfaring med kjemisk rengjøring/utsyring av kjeler og andre beholdere.  Vi har eget utstyr for slike krevende operasjoner, og stiller de strengeste krav til resultat, bl.a. ved å kontinuerlig måle pH verdi på vaskevannet.

Haster det?

Akutt hjelp ved driftsstans

Serviceavtaler

Forespørsel om omfang og pris på serviceavtaler

Reservedeler

Forespørsel om reservedeler

Send oss epost post@srim.no eller bruk kontaktskjema.