I Norge er alle kjelanlegg underlagt regelverk fra DSB hvor det kreves kontroller med jevne mellomrom, disse må gjøres av kompetent firma som oss.

1 års kontroll

Kjelanlegg i Norge må ha en årlig kontroll av et kompetent firma, dette er lovbestemt av DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap). Den årlige kontrollen må dokumenteres og til enhver tid ligge tilgjengelig ved anlegget.

Vi tar årlig kontroll for kunder i hele Norge, hvor vi sjekker alle sikkerhetsfunksjoner, hele anleggets funksjon og tilstand ihht regelverket. Ta kontakt med oss for årlig kontroll på ditt anlegg.

5 års kontroll

Hvert 5. år skal alle kjelanlegg ha en tilstandskontroll. Tilstandskontrollen innebærer en innvendig inspeksjon, trykkprøve, driftsprøve og sjekk av alle sikringssystemer. Den avsluttes med en funksjonstest og et sertifikat vil bli utdelt. 5 års kontroll må gjøres av teknisk kontrollorgan. Ta kontakt med oss for 5 årskontroll.