UiB, (Universitetet i Bergen), har nå inngått formell kontrakt med Skåland Rør for levering av elektrisk dampkjel.  Denne skal installeres og brukes daglig i avdelingen «Institutt for fysikk og teknologi».

UiB er med sine 17.000 studenter, og mer enn 3.700 ansatte, et relativt stort og betydelig universitet, også sett i europeisk sammenheng.   Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i syv fakulteter, og rundt 54 institutter og faglige sentre.  UiB er også del av et globalt nettverk av studenter, forskere og kunnskapsinstitusjoner.