Østfold Energi AS har nok en gang valgt oss som leverandør av varmeteknisk utstyr.  Denne gangen er det snakk om en Danstoker varmtvannskjel med 7 MW effekt.  Kjel er utstyrt med en Weishaupt RGL 70/2 biooljebrenner med tilhørende Weishaupt PLS basert styreskap tilpasset kjel og brenner.  I vår leveranse inngår også en 14 m. høy skorstein, samt et komplett prefabrikkert, og fult utrustet modulfyrhus.

Østfold Energi har også egne vannkraftverk i Indre Sogn og i Østfold. I tillegg eier Østfold Energi kraftverkene Siso og Lakshola i Nordland sammen med Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE), og er medeier i småkraftselskapet NGK Utbygging.  Innenfor vindkraft er Østfold Energi medeier i vindparkene Mehuken i Sogn og Fjordane og Midtfjellet i Hordaland.  I tillegg eier selskapet seks energisentraler i Østfold, bl.a. Sarpsborg, Mysen, Halden, Rakkestad.