FOSSILFRITT
UTSLIPPSFRITT

Emissjonsmåling – Kartlegg NOx-utslippene dine!

Emissjonsmåling

I 2007 innførte norske myndigheter avgifter på NOx-utslipp i Norge, og etter dette har emisjonsmåling blitt svært aktuelt. Utslipp omfattes av strenge krav, og utslippstillatelser, med satte grenseverdier for ulike komponenter.

 

Kartlegg utslippene med emisjonsmåling

Emisjonsmåling er en viktig teknikk for å måle utslippene fra brennere og andre industrielle prosesser. Dette er nødvendig for å sikre at utslippene ikke overstiger bestemte grenser, som er fastsatt av myndigheter for å beskytte miljøet og helse. Emisjonsmåling kan omfatte måling av en rekke forurensninger, inkludert karbondioksid (CO2), nitrogenoksider (NOx), svoveloksider (SOx) og partikler.

Det finnes mange forskjellige teknikker for emisjonsmåling, inkludert direkte målinger, indirekte målinger og modellberegninger. Direkte målinger innebærer å måle utslipp direkte fra kilden, for eksempel ved hjelp av rør eller sonde. Indirekte målinger, derimot, innebærer å måle forhold i omgivelsene, for eksempel luftkvalitet, for å beregne emisjoner. Modellberegninger innebærer å bruke matematiske modeller for å estimere emisjoner basert på kjente data.

En av de mest populære teknikkene for emisjonsmåling er Continuous Emissions Monitoring Systems (CEMS). CEMS benytter en kombinasjon av direkte og indirekte målinger for å estimere emisjoner. Systemet består av en sensor eller rekke sensorer som måler emisjonene, samt en datalogg og en databehandler. Dataene fra systemet kan analyseres for å gi informasjon om emisjoner over tid, noe som kan være nyttig for å overvåke utviklingen og forbedre prosessene.

 

Avgasmålinger

Vi i Skåland Rør og Industrimontasje utfører avgasmåling på alle typer kjelanlegg. Vi leverer også måleutstyr for kontinuerlige målinger ved avfallsbrenning. Hovedmarkedet vårt er landbasert prosessindustri, men vi kan også utføre målinger på utslipp fra biokjeler, gassturbiner og prosesser i alle anlegg hvor fokuset er på emisjoner og miljø.

Vi i Skåland Rør og Industrimontasje har måleutstyr til parameter:

NOx, (NO + NO2), H2O, HC, CO, CO2, SO2, N2O, NH3, TOC, og HC, m. fl.

Vi kan også måle O2, støv og «flow».

Vi følger standardene i EN14181 og ISO EN14956, samt andre standarder godkjent av TŰV og MCERTS.

 

Nøyaktige og pålitelig emisjonsmåling

Vi følger strenge kalibreringsprosedyrer og utfører regelmessig vedlikehold og testing av systemene våre, for å kunne sørge for at emisjonsmålingene vi utfører er nøyaktige og pålitelige.

Emisjonsmålinger ikke bare er viktige for å overholde regler og retningslinjer, men også for å bidra til mer bærekraftige industrielle prosesser. Ved å overvåke emisjoner nøye, kan bedrifter identifisere områder der de kan forbedre prosessene for å redusere utslippene. Dette kan bidra til å redusere kostnadene ved å redusere behovet for å kjøpe tillatelser til å utslippe skadelige stoffer, samt å øke bedriftens omdømme ved å vise at de tar hensyn til miljøet.

 

Måleresultater og Rapport

Resultatene etter emisjonsmålingene blir sammenstilt i en enkel og brukervennlig rapport, hvor det sammenlignes faktiske/målte resultet, med myndighetens krav. Hvis nødvendig, vil vi i samme rapport foreslå konkrete tilpassede tiltak. Om ønskelig avtales videre oppfølging og rådgivning, samt det utarbeides en videre plan.

For å sikre en mer bærekraftig fremtid, er det viktigere enn noen gang å ta grep og øke vår forståelse for emisjonsmålingens rolle. Så la oss ta det ansvaret og gjøre vårt bidrag til en mer bærekraftig fremtid.

Send oss epost post@srim.no eller bruk kontaktskjema.