Fem års kontroll av kjel

5 års kontroll

La Skåland Rør og Industrimontering ta seg av det for deg

Som eiere av en kjel, er det viktig å ta vare på og vedlikeholde kjelesystemet regelmessig for å sikre at det fungerer optimalt og sikkert. En viktig del av dette vedlikeholdet er en fem års kontroll av kjelen. Som eksperter innen rør- og industrimontering, kan Skåland Rør og Industrimontering ta seg av alle dine fem års kontrollbehov.

 

Hva er en fem års kontroll av kjel?

En 5 års kontroll av kjel er en omfattende inspeksjon og testing av kjelsystemet som skal utføres hvert femte år. Målet med kontrollen er å sikre at kjelsystemet fungerer optimalt og trygt. Kontrollen innebærer en grundig inspeksjon av kjel og tilknyttede rør, ventiler og annet utstyr. Det inkluderer også en analyse av kjeleffektiviteten, som kan hjelpe til med å redusere energikostnadene og forlenge kjelens levetid.

 

Hva utfører Skåland Rør og Industrimontering under en fem års kontroll av kjel?

Våre autoriserte teknikere vil utføre en rekke tester og inspeksjoner på kjelsystemet. Vi vil se etter tegn på slitasje, korrosjon, lekkasjer og annen skade som kan påvirke ytelsen og sikkerheten til kjelsystemet. Hvis vi oppdager noe av bekymring, vil vi gi anbefalinger om nødvendig reparasjon eller utskifting av komponenter.

 

Under en 5 års kontroll av kjel, vil vi utføre følgende inspeksjoner og tester:

  1. Visuell inspeksjon av kjel og tilknyttede rør og ventiler. Vi vil sjekke for lekkasjer, tegn på korrosjon eller slitasje, og andre tegn på skade.
  2. Kontroll av termostat og sikkerhetsutstyr: Vi vil sjekke at termostaten fungerer som den skal og at sikkerhetsventiler fungerer som de skal.
  3. Kontroll av brenner og flamme: Vi vil sjekke at brenneren fungerer som den skal og at flammen er jevn og blå.
  4. Analyse av kjeleffektivitet: Vi vil utføre en analyse av kjel effektiviteten for å sikre at kjel systemet fungerer så effektivt som mulig.
  5. Rensing av varmeveksler: Vi vil rense varmeveksleren for å fjerne oppsamlet skitt og avleiringer som kan påvirke kjelytelsen.

 

Hvorfor velge Skåland Rør og Industrimontering for din 5 års kontroll av kjel?

Ved å velge Skåland Rør og Industrimontering for din femårskontroll av kjel, vil du dra nytte av vår omfattende ekspertise innen rør- og industrimontering. Skåland Rør og Industrimontering står for koordineringen av 5 års kontrollen og ordner med Teknisk Kontrollorgan der dette er nødvendig. Dette sikrer en problemfri og grundig gjennomgang av kjelen din i henhold til gjeldende forskrifter og standarder. Vi tar hånd om hele prosessen, slik at du kan være trygg på at kjelen din blir nøye vurdert og vedlikeholdt av erfarne fagfolk.

 

Hvordan kan du planlegge din fem års kontroll av kjel med Skåland Rør og Industrimontering?

Det er enkelt å planlegge din fem års kontroll av kjel med oss. Alt du trenger å gjøre er å kontakte oss, og vi vil sette opp en avtale for å inspisere og teste kjel systemet ditt. Våre teknikere vil deretter gi deg anbefalinger om nødvendig reparasjon eller utskifting av komponenter, og vi vil sørge for at kjelsystemet ditt fungerer optimalt og sikkert. En 5 års kontroll av kjel er en viktig del av vedlikeholdet av kjelsystemet ditt. Vi vil sørge for at kjelsystemet ditt fungerer optimalt og sikkert, slik at du kan være trygg på at det gir deg den varmen og komforten du trenger.

Kontakt oss i dag for å planlegge din fem års kontroll av kjel.

Send oss epost post@srim.no eller bruk kontaktskjema.