Matevannstanker – Essensielle for Dyreholdet

matevannstanker

Matevannstanker spiller en avgjørende rolle i dyreholdet ved å lagre og transportere vann som er nødvendig for å mate dyr. Dyr trenger tilgang til rent vann for å holde seg hydrert og friske, og derfor er det viktig å velge riktig type matevannstank og ta vare på den på riktig måte.

 

Typer Matevannstanker og Deres Bruksområder

Matevannstanker i Forskjellige Materialer:

Matevannstanker er tilgjengelige i plast, stål og betong. Valg av materiale avhenger av bruksområdet og de spesifikke behovene til dyrene. Plasttanker er vanligvis enkle å installere og flytte, mens ståltanker er robuste og holdbare. Betongtanker passer best for større gårdsbruk og landbruksområder.

 

Matevannstanker med Avgassertårn:

Disse tankene har et tårn på toppen som fjerner luftbobler og urenheter fra vannet, noe som forbedrer vannkvaliteten betydelig. De er spesielt nyttige når vannkvaliteten kan være dårlig, som når vannet kommer fra en brønn eller en elv med høy forurensning.

matevannstank med avgasser

Matevannstanker uten Avgassertårn:

Disse tankene har ingen spesielle funksjoner for å avgasse vannet, men kan være et godt valg når vannkvaliteten allerede er god, eller hvis det ikke er behov for å avgasse vannet av andre årsaker.

 

Trykksatte Matevannstanker:

Disse tankene har en innebygd pumpe som sørger for jevn sirkulasjon av vannet. De passer godt for situasjoner der det er behov for økt trykk på vannet, for eksempel i større gårdsbruk eller dyrehager.

 

Trykkløse Matevannstanker:

Disse tankene bruker kun gravitasjonskraften for å sirkulere vannet og er enklere å installere og vedlikeholde. De passer best når dyrene befinner seg på samme nivå som vannbeholderen.

 

Vi tilbyr et bredt utvalg av matevannstanker med og uten avgassertårn, samt trykksatte og trykkløse varianter.

 

Fordelene med Matevannstanker

 • Tilgang til Rent Vann: Matevannstanker sikrer at dyrene alltid har tilstrekkelig tilgang til rent vann, noe som er avgjørende for å holde dem hydrert og friske.

 

 • Enkel Tilgjengelighet: Matevannstanker kan plasseres strategisk slik at dyrene alltid har enkel tilgang til vann når de trenger det.

 

 • Hygienisk: Ved å holde matevannstankene rene og frie for forurensninger, bidrar man til å unngå sykdommer hos dyrene.

 

 • Effektivitet: Matevannstanker gjør det enkelt å lagre og transportere vann, slik at man kan sikre at dyrene alltid har tilstrekkelige mengder vann tilgjengelig.

 

 • Økonomisk: Matevannstanker kan være en kostnadseffektiv løsning sammenlignet med å kjøpe vann daglig, spesielt for gårder og større dyrehold.

 

 • Bærekraftig: Matevannstanker kan bidra til å redusere vannforbruket og dermed også vannforurensningen, noe som er positivt for miljøet.

 

Applikasjoner for Matevannstanker

Tankene har en rekke anvendelser i ulike miljøer som:

 • Gårdsbruk: På gårdsbruk er matevannstanker viktige for å sikre at husdyr har tilstrekkelig tilgang til rent vann. De kan også brukes til å vanne avlinger og for andre gårdsrelaterte behov.

 

 • Dyrehager: I dyrehager er matevannstanker avgjørende for å forsyne dyrene med vann og opprettholde deres velferd. De hjelper også med å skape et trivelig miljø for besøkende ved å sikre at dyrene er godt ivaretatt.

 

 • Veterinærklinikker: Matevannstanker er også nyttige i veterinærklinikker for å gi dyr tilgang til vann under behandlinger og opphold. Dette er spesielt viktig for å sikre at dyr i helingsprosesser får tilstrekkelig væskeinntak.

 

 • Forskningslaboratorier: I forskningslaboratorier er det viktig å sørge for at forsøksdyrene har kontinuerlig tilgang til rent vann. Matevannstanker brukes her for å oppfylle strenge retningslinjer for dyrevelferd og forsikre seg om nøyaktige forskningsresultater.

 

 • Landbruksområder: På landbruksområder brukes tankene til å forsyne vann til forskjellige dyr som beiter ute. Dette gjelder spesielt for beitedyr som beiter langt fra andre vannkilder.

 

 • Nødsituasjoner: I tilfelle nødsituasjoner eller naturkatastrofer er matevannstanker avgjørende for å sikre at dyrene har tilstrekkelig vannforsyning. De kan være livreddende i slike situasjoner.

Lagring, transport og anvendelser for dyr

Matevannstanker er avgjørende for å sikre tilstrekkelig tilgang til rent vann for dyr i ulike miljøer. Som blant annet gårdsbruk, dyrehager, veterinærklinikker, forskningslaboratorier og landbruksområder. Disse tankene brukes til å lagre og transportere vann som er essensielt for å opprettholde dyrenes hydrering og generelle helse.

De er tilgjengelige i forskjellige materialer som plast, stål og betong.  Samt i ulike størrelser og kapasiteter for å imøtekomme behovene til ulike dyrearter og bruksområder. Noen matevannstanker er designet for montering på veggen, mens andre er ment å plasseres på bakkenivå.

Tankene bør rengjøres regelmessig for å opprettholde god vannkvalitet og unngå sykdom hos dyrene. Det anbefales å investere i tanker av høy kvalitet for å sikre lang levetid og økt dyresikkerhet.

Tankene har ulike bruksområder, inkludert gårdsbruk, dyrehager, veterinærklinikker, forskningslaboratorier, landbruksområder og i nødsituasjoner. De er skreddersydd for å imøtekomme spesifikke behov. Og følge gjeldende retningslinjer for dyreomsorg og vannkvalitet.

 

Konklusjon

Matevannstanker er en essensiell del av dyreholdet for å sikre at dyrene får tilstrekkelig tilgang til rent vann. Valg av riktig type tank og jevnlig vedlikehold er avgjørende for å opprettholde god vannkvalitet og dyresikkerhet. Uansett om det er gårdsbruk, dyrehager, landbruksområder eller andre bruksområder, tilbyr vi et bredt utvalg av matevannstanker i forskjellige materialer og størrelser for å møte dine spesifikke behov.

Send oss epost post@srim.no eller bruk kontaktskjema.