FOSSILFRITT
UTSLIPPSFRITT

Optimalisering av matevannstanker for dampsystemer

matevannstanker

Matevannstanker er essensielle komponenter i dampsystemer som spiller en nøkkelrolle i å forbedre effektiviteten og redusere vedlikeholdskostnadene. I denne artikkelen vil vi utforske funksjonene og fordelene med matevannstanker, samt viktige aspekter av styringssystemer for å opprettholde optimale forhold.

 

Fordeler med matevannstanker

Matevannstanker har flere fordeler som bidrar til å forbedre ytelsen til dampsystemer:

 

Forbedret kjel effektivitet

Riktig utformete matevannstanker spiller en viktig rolle i å øke kjeleffektiviteten. Dette oppnås ved å utnytte varmeenergien fra returnert kondensat. Når damp kondenserer til vann, avgir den varme. Denne varmen kan gjenvinnes og brukes til å varme opp kaldt matevann. Ved å gjøre dette reduseres termisk tap i systemet. I tillegg fremmer matevannstanker også sirkulasjonen av vann i systemet, noe som bidrar til å opprettholde konstante vannforhold i kjelen. Dette resulterer i bedre kjeleffektivitet, da kjelen opererer mer stabil og effektivt.

 

Redusert vedlikeholdstid

Effektive matevannstanker er konstruert for å minimere behovet for vedlikehold og inspeksjon. Dette gjøres ved å sikre at vannet som mates inn i kjelen er av høy kvalitet, med minimal oppløst oksygen og andre urenheter. Når vannkvaliteten opprettholdes, reduseres risikoen for korrosjon og avleiringer i kjelen. Som et resultat kreves det mindre tid og ressurser for rutinemessig vedlikehold. Dette er gunstig fordi det sparer både tid og kostnader som ellers ville blitt brukt på å inspisere og vedlikeholde kjelen jevnlig.

 

Energiøkonomisering

En av de mest betydningsfulle fordelene med matevannstanker er deres evne til å bidra til energiøkonomisering. Ved å optimalisere oppvarmingen av matevannet før det går inn i kjelen, kan matevannstankene bidra til å redusere energiforbruket. Dette resulterer i lavere driftskostnader for anlegget eller prosessen. Å spare energi er ikke bare økonomisk gunstig, det er også miljøvennlig, da det reduserer den totale energiforbruket og dermed klimapåvirkningen. Dette gjør matevannstanker til en bærekraftig løsning for å opprettholde høy energieffektivitet i dampsystemer.

 

 

Hovedelementer i matevannstanker

For å forstå hvordan tankene fungerer, la oss se på hovedelementene:

 

Flash kondenserende avgasserhode

Dette elementet er avgjørende for å fjerne oppløst oksygen fra matevannet. Det består av tre hoveddeler:

  • Blandeenhet med monteringsflens: Dette er den delen som bringer sammen strømmen av damp og matevann. Den har en flens som gjør det enkelt å koble den til matevannstanken.
  • Dypprør med plate øverst: Dypprøret går ned i matevannstanken og fungerer som et område der dampen og vannet blandes. Platen øverst hjelper til med denne blandingen.
  • To pakninger: Pakninger er viktige for å sikre at det ikke lekker damp eller vann fra systemet. De sørger for en tett forsegling.

 

Alle disse delene er laget av sveisebart rustfritt stål for å sikre holdbarhet og motstand mot korrosjon. Sammen gir de en effektiv måte å fjerne oksygen og andre gasser fra matevannet før det går inn i dampkjele.

 

Ventilhoder

Ventilhoder er komponenter som brukes til å fjerne overskudds flashdamp fra matevannstanken. Disse ventilene er konstruert for å håndtere dampen som dannes når høytemperaturvann kommer i kontakt med lavtemperaturvann, noe som skaper flashdamp. Ventilhodene bidrar også til å separere eventuelt medført kondensat fra dampen. De er tilgjengelige i ulike størrelser for å imøtekomme systemets behov og er laget av rustfritt stål for å sikre langvarig ytelse.

 

Dampinjektorer

Dampinjektorer er enheter som brukes til å blande damp og matevann på en effektiv måte. Denne blandingen bidrar til å redusere oksygeninnholdet i vannet til omtrent 2 ppm (parts per million), noe som er svært lavt. Lavt oksygeninnhold i matevannet er viktig for å forhindre korrosjon i dampkjelen. Ved å minimere oksygeninnholdet på denne måten, reduseres behovet for bruk av oksygenabsorberende kjemikalier i systemet. Samtidig sikrer dampinjektorer også en jevn temperatur i matevannet, noe som er viktig for en stabil drift av dampkjelen.

 

Styringssystemer

Riktig styring av matevannstanker er avgjørende for optimal ytelse i dampsystemer. Modulerende kontrollventiler brukes for å jevnt regulere strømmen av vann fra en mellomlagret mykningsvannstank til hovedmatevannstanken. Dette gir bedre temperaturkontroll i matevannet og bidrar til å maksimere gjenvinning av varme fra kjelblåsning. Kontrollsystemet sikrer at vannstrømmen er optimal og effektiv, samtidig som det reduserer energitap og gir bedre driftsforhold for dampkjelen.

matevannstank med avgasser

Matevannstanker er avgjørende for å opprettholde effektive og pålitelige dampsystemer. Ved å investere i riktig design og styringssystemer kan du forbedre kjelens effektivitet, redusere vedlikeholdstiden og spare energi, noe som fører til betydelige besparelser og økt pålitelighet.

Vi er eksperter på dampsystemer og kan hjelpe deg med å implementere de beste løsningene for dine behov.

Send oss epost post@srim.no eller bruk kontaktskjema.