FOSSILFRITT
UTSLIPPSFRITT

Danstoker dampkjel

Vi leverer olje- og gassfyrte dampkjeler i kapasitetsområdet 160 kg/h til 35 t/h. Kjelene er utviklet etter de nyeste prinsipper med tanke på å oppnå den absolutt beste, og optimale virkningsgrad, og oppfylle de gjeldende miljøkrav.

Danstokers OPTI dampkjel, er en tre-trekks fyrgang røkrørskjel, utstyrt med vannkjølt vendekammer, og er derfor godt egnet til både olje og alle gasstyper som fyringsmedie.

I henhold til PED 2014/68/EU leveres oljefyrte kjeler opp til 18 t/h, og gassfyrte kjeler opp til 25 t/h normalt med ett brennkammer.  Kjeler med høyere ytelse leveres, da med to brennkammere.

Brennkammeret er godt dimensjonert, noe som medfører lav brennkammer- og temperaturbelastning, som igjen sikrer optimal forbrenning, og dermed minimale utslipp av NOx.

Det godt dimensjonerte damprommet sikrer en rolig og kontrollert damputvikling med en damptørrhet på over 99 %.

Det har vært et mål å minimere varmetapet til omgivelsene for å opprettholde en meget høy samlet termisk virkningsgrad.

Vesentlige fordeler for OPTI-kjelen:

 • Meget høy total virkningsgrad
 • Enestående isoleringsprinsipper, (200 mm. isolasjon som standard)
 • Lav brennkammerbelastning
 • Lavt mottrykk
 • Stort damprom
 • Lett tilgang til røk– og vannsiden
 • Robust konstruksjon
 • Bekledning og sadler uten kuldebroer
 • Fraisolert betjeningsplattform

Opsjoner:

 • Ekstra ”dekkdører”
 • Ekstra isolerte deksler og «manneluke»
 • Economisere, overhetere
 • Armaturer, varmevekslere, aut. bunnblåsing
 • Leidere og repos, etc.
 • Brennere, olje, gass, og kombi
 • Styreskap, std, PLS
 • SRO-anlegg
 • Skorsteiner
 • Fødevannstank– og pumper
 • Vannbehandling

Last ned brosjyre og datablad her:
Danstoker OPTI dampkjel
Danstoker OPTI datablad

Send oss epost post@srim.no eller bruk kontaktskjema.