Biobrenselanlegg

Vi leverer nøkkelferdige biobrenselanlegg for både varmtvanns- og dampproduksjon.

Biobrenselanlegg leveres fra 200 kW til 20.000 kW. Vi prosjekterer komplette løsninger, som inkluderer brensellager, transportstystemer, røkgassrensing, feiing/askehåndtring, akkumulatortanker, samt skorstein.

biorense-anlegg

Vi kan også levere prefabrikerte fyrhus tilpasset et biobrenselanlegg. Vi foretar montasje, igangkjøring og service/vedlikehold på biobrenselanlegg over hele Norge.

Våre biobrenselsanlegg håndterer både tørr og fuktig flis, pellets, og spon av forskjellige typer fra trevareindustrien.

Ta kontakt for mer informasjon.