FOSSILFRITT
UTSLIPPSFRITT

Røkgasskjøling med Economiser fra Boilerworks

røkgasskjøler

Røkgasskjøling er en prosess som brukes til å redusere temperaturen på røkgass fra industrielle prosesser før den slippes ut i atmosfæren. Denne teknologien er viktig for å redusere utslippene av skadelige gasser og for å øke energieffektiviteten i industrianlegg.

Røkgassene fra industrielle prosesser kan være svært varme, og dette kan føre til at gassene reagerer med oksygen i luften og dannes skadelige stoffer som NOx og SOx. Røkgasskjøling kan redusere temperaturen på gassene slik at disse reaksjonene ikke skjer, og dermed redusere utslippene av skadelige stoffer.

 

Economiserer fra Boilerworks

Vi har et bredt utvalg av economiserer (røkgasskjøling) som kan brukes i blant annet industrielle prosesser og kraft-/ varmeproduserende anlegg fra Boilerworks. Boilerworks, som eies av Danstoker, har over 50 år med erfaring av beregninger, desgin og produksjon av vekslere i Europa.

 

Flere metoder for røkgasskjøling

Det finnes flere metoder for å kjøle røkgass, inkludert vannkjøling, luftkjøling og kjøling ved hjelp av kjølemidler. Vannkjøling er den mest vanlige metoden, og involverer å passere røkgassene gjennom et vannbad for å redusere temperaturen. Luftkjøling er en annen metode som involverer å passere røkgassene gjennom en luftstrøm for å redusere temperaturen. Kjøling ved hjelp av kjølemidler, som ammoniakk eller propan, kan også være effektiv, men krever mer avanserte systemer og kan være mer kostbart.

I tillegg til å redusere utslippene av skadelige stoffer, kan røkgasskjøling også øke energieffektiviteten i industrianlegget. Varme røkgasser kan brukes til å generere elektrisitet ved hjelp av en prosess kjent som røkgassvarmeveksling. Ved å kjøle røkgassene først, kan mer varme hentes ut av gassene, noe som øker effektiviteten i varmevekslingen.

Røkgasskjøling kan også bidra til å redusere kostnadene ved å redusere behovet for utstyr som er designet for å håndtere høye temperaturer. For eksempel kan kjøling av røkgasser redusere behovet for eksosrenseutstyr, som kan være svært kostbart. Røkgasskjøling er en viktig teknologi for å redusere utslippene av skadelige gasser fra industrielle prosesser og øke energieffektiviteten i industrianlegg.

 

Mange bruksområder

Røkgasskjøling kan brukes i flere forskjellige prosesser for å redusere temperaturen på røkgassene og øke energieffektiviteten. Røkgasskjølerene (economiserene) er spesielt godt egnet for å bruke til:

 

Forvarming, ettervarming og oppvarming

Røkgassene fra en prosess kan være svært kalde, og dette kan føre til at de ikke kan brukes effektivt i en annen prosess, for eksempel varmeveksling. Røkgasskjøling kan brukes til å øke temperaturen på gassene slik at de kan brukes mer effektivt i en annen prosess.

 

Gjenvinning

Røkgassene kan inneholde verdifulle komponenter som kan gjenvinnes og brukes igjen i en prosess. Røkgasskjøling kan brukes til å redusere temperaturen på gassene slik at de kan behandles mer effektivt for gjenvinning av disse komponentene.

 

Kondensering

Røkgassene kan inneholde vannånde stoffer som kan kondenseres og fjernes ved å senke temperaturen på gassene. Røkgasskjøling kan brukes til å redusere temperaturen på gassene slik at disse stoffene kan kondenseres og fjernes.

 

Kjøling

Røkgassene kan inneholde skadelige stoffer som kan reagere med oksygen i luften ved høye temperaturer, noe som kan føre til utslipp av skadelige gasser. Røkgasskjøling kan brukes til å redusere temperaturen på gassene slik at disse reaksjonene ikke skjer, og dermed redusere utslippene av skadelige stoffer.

Det er viktig å vurdere hvilken type røkgasskjøling som er mest hensiktsmessig for den aktuelle prosessen, og å vurdere eventuelle negative effekter av røkgasskjøling før implementering.

 

Tilpasses ditt behov

Vekslerene fra Boilerworks dimensjoneres etter kundens egne behov, og det gjennomføres termiske beregninger for å energioptimere veksleren. Materialvalget tilpasses det aktuelle bruksområdet. Alle kjelanlegg, og nesten alle produksjonsprosesser genererer overskuddsvarme som kan nyttiggjøres med anleggstilpassede vekslerer. Våre vekslere kan blant annet være relevante å benytte i:

 

Fjernvarmeanlegg

Røkgassene fra fjernvarmeanlegg kan inneholde høye temperaturer og kan brukes til å generere varme for et lokalsamfunn. Røkgasskjøling kan brukes for å senke temperaturen på gassene slik at de kan brukes mer effektivt som en energikilde for fjernvarmeanlegg.

 

Prosessindustrien/ Kjemisk industri

Røkgassene fra prosessindustrien og den Kjemisk industrien kan inneholde høye temperaturer og kan brukes til å generere varme for en prosess, for eksempel varmeveksling. Røkgasskjøling kan brukes for å senke temperaturen på gassene slik at de kan brukes mer effektivt som en energikilde i prosessindustrien/kjemisk industri.

 

Matvareindustrien

Røkgassene fra matvareindustrien kan inneholde høye temperaturer og kan brukes til å generere varme for en prosess, for eksempel varmeveksling. Røkgasskjøling kan brukes for å senke temperaturen på gassene slik at de kan brukes mer effektivt som en energikilde i matvareindustrien.

 

Avfallsanlegg 

Røkgassene fra avfallsanlegg kan inneholde høye temperaturer og kan brukes til å generere varme for en prosess, for eksempel varmeveksling. Røkgasskjøling kan brukes for å senke temperaturen på gassene slik at de kan brukes mer effektivt som en energikilde i avfallsanlegg.

 

Oljeraffinerier

Røkgassene fra oljeraffinerier kan inneholde høye temperaturer og kan brukes til å generere varme for en prosess, for eksempel varmeveksling. Røkgasskjøling kan brukes for å senke temperaturen på gassene slik at de kan brukes mer effektivt som en energikilde i oljeraffiner.

Røkgasskjøling kan være svært nyttig i oljeraffinerier for å redusere temperaturen på røkgassene fra prosessene som finner sted der. Dette kan bidra til å øke energieffektiviteten og redusere utslippene av skadelige stoffer. I tillegg til å bruke røkgassene som en energikilde, kan røkgasskjøling også bidra til å gjenvinne verdifulle komponenter fra røkgassene, som for eksempel metan eller propan.

 

Biomasseanlegg

Røkgassene fra biomasseanlegg kan inneholde høye temperaturer og kan brukes til å generere varme for en prosess, for eksempel varmeveksling. Røkgasskjøling kan brukes for å senke temperaturen på gassene slik at de kan brukes mer effektivt som en energikilde i biomasseanlegg. I tillegg til å bruke røkgassene som en energikilde, kan røkgasskjøling også bidra til å redusere utslippene av klimagasser som metan og CO2.

Det er viktig å merke seg at hver bransje har sine egne unike krav og begrensninger for røkgasskjøling, og det er viktig å ta hensyn til disse når man planlegger og implementerer en røkgasskjøling løsning. For eksempel, i matvareindustrien kan det være strenge krav til rengjøring og hygieniske forhold for å hindre kontaminering av maten. I oljeraffinerier kan det være strenge krav til sikkerhet og miljøbeskyttelse på grunn av de farlige kjemikaliene som håndteres.

Det finnes flere ulike teknologier som kan brukes for røkgasskjøling, inkludert vannkjøling, luftkjøling og kjøling med kjølemidler. Valget av teknologi vil avhenge av flere faktorer, inkludert tilgjengelighet av kjølemedier, kostnader, plasskrav og krav til ytelse.

 

Lang erfaring med røkgasskjøling

Røkgasskjøling være en svært nyttig teknologi for å øke energieffektiviteten og redusere utslippene i flere bransjer. Det er viktig å planlegge og implementere løsninger på en ansvarlig måte for å sikre at de oppfyller kravene til sikkerhet, miljøbeskyttelse og økonomi. Vi har lang erfaring med dette, og hjelper gjerne med alt fra planlegging, til design og overtakelse.

Send oss epost post@srim.no eller bruk kontaktskjema.