FOSSILFRITT
UTSLIPPSFRITT

Gasskompetanse

På alt gassforbrukende utstyr, og også brennere til våre kjeler, kreves kompetanse, og videre akkreditering for dette. Det er fastslått i «Norsk Gassnorm, kap. 13 for gassanlegg». Denne utdannelsen, og godkjenningen, er et ufravikelig krav for å kunne installere, igangkjøre, og ha service på f.eks. gassfyrte kjeler, (med gasstrykk over 0,5 bar).

KOMPETANSE

Alle våre tekniker innehar «Gasstekniker II» kompetanse

Vi har egen faglig leder for gass

Det betyr at vi kan ta på oss prosjektering og utførelse av alle typer gassanlegg.

Alle våre servicetekniker har «Gasstekniker II», hvilket vi er stolt av, og gjør oss veldig fleksible, og ikke minst konkurransedyktige.

Haster det?

Akutt hjelp ved driftsstans

Serviceavtaler

Forespørsel om omfang og pris på serviceavtaler

Reservedeler

Forespørsel om reservedeler

Send oss epost post@srim.no eller bruk kontaktskjema.