På alt gassforbrukende utstyr, og også brennere til våre kjeler, kreves kompetanse, og videre akkreditering for dette. Det er fastslått i «Norsk Gassnorm, kap. 13 for gassanlegg». Denne utdannelsen, og godkjenningen, er et ufravikelig krav for å kunne installere, igangkjøre, og ha service på f.eks. gassfyrte kjeler, (med gasstrykk over 0,5 bar).

  • Alle våre tekniker innehar «Gasstekniker II» kompetanse
  • Vi har egen faglig leder for gass

Det betyr at vi kan ta på oss prosjektering og utførelse av alle typer gassanlegg.

Alle våre servicetekniker har «Gasstekniker II», hvilket vi er stolt av, og gjør oss veldig fleksible, og ikke minst konkurransedyktige.