FOSSILFRITT
UTSLIPPSFRITT

Miljø- og emisjonsmålinger

Emisjonsmåling har blitt særlig aktuelt etter at det i januar -07 ble innført avgift på NOx-utslipp i Norge. Utslipp til luft omfattes av stadig strengere krav fra myndighetene, som gjerne konkretiseres i en utslippstillatelse, med grenseverdier for de forskjellige komponenter det er tillatt å slippe ut.

Avgassmålinger

Vi gjennomfører avgassmåling på alle typer kjelanlegg, og ikke minst leverer vi måleutstyr for kontinuerlig måling ved avfallsforbrenning. Vårt hovedmarked er landbassert prosessindustri, men vi måler også utslipp fra gassturbiner, biokjeler og prosesser i alle slags anlegg der det fokuseres på emisjoner og miljø. Vi har måleutstyr til å måle følgende parameter:
H2O, NOx, (NO + NO2), HC, CO, CO2, SO2, N2O, NH3, TOC, og HC, m. fl.  Vi måler også O2, støv og «flow».

Vi følger standardene i EN14181 og ISO EN14956, samt andre standarder godkjent av TŰV og MCERTS.

Måleresultater og Rapport

Måleresultater blir etter endt oppdrag sammenstilt i en brukervennlig, og lettlest rapport, der vi sammenligner faktiske/målte resultat, med myndighetenes krav.  I samme rapport vil vi også, hvis nødvendig, foreslå tiltak tilpasset den enkelte bedrift.  Avtale om videre oppfølging og rådgiving er noe som vi da ønsker å få til, og vi vil i så fall utarbeide en plan for dette.

For mer informasjon om våre emisjonsmålinger, evnt. rette en forespørsel til oss, ring 4000 2850 el. send en mail til post@srim.no

Haster det?

Akutt hjelp ved driftsstans

Serviceavtaler

Forespørsel om omfang og pris på serviceavtaler

Reservedeler

Forespørsel om reservedeler

Send oss epost post@srim.no eller bruk kontaktskjema.