Dette gjelder både damp- og varmtvannsløsninger, både for kort- og langtidsleie.