Vi har til enhver tid flere typer «konteinerkjeler» for utleie.

Dette gjelder både damp- og varmtvannsløsninger, både for kort- og langtidsleie.