FOSSILFRITT
UTSLIPPSFRITT

Teknisk kontroll – hva det er og hvorfor det er viktig

Teknisk kontroll

Teknisk kontroll er en viktig del av enhver industriell virksomhet. Det er en prosess som sikrer at utstyret som brukes i produksjonen eller i tjenestene som tilbys, fungerer som det skal og er trygt å bruke.

 

Hva er teknisk kontroll?

Teknisk kontroll er en systematisk prosess for å sjekke og evaluere teknisk utstyr for å sikre at det er i samsvar med gjeldende standarder, spesifikasjoner og krav. Dette inkluderer alt fra trykkluftslanger og ventiler, til rør og mekaniske deler. Teknisk kontroll sikrer at utstyret fungerer som det skal og at det ikke utgjør noen fare for arbeidstakernes helse og sikkerhet.

I Skåland Rør og Industrimontasje gjennomfører vi jevnlige tekniske kontroller på alt utstyret vi bruker. Vi utfører også slike kontroller på utstyr som skal installeres eller repareres. Dette sikrer at utstyret vårt alltid er i god stand og at vi kan fortsette å levere pålitelige og kvalitetsprodukter og -tjenester.

 

Hvorfor er teknisk kontroll viktig?

Teknisk kontroll er viktig av flere grunner. For det første sikrer det at utstyret vårt fungerer som det skal. Dette reduserer risikoen for feil og driftsstans, noe som kan føre til forsinkelser i produksjonen og økte kostnader. Bidrar også til å forlenge levetiden til utstyret, og dermed redusere behovet for dyre reparasjoner og utskiftninger.

For det andre er teknisk kontroll viktig for å sikre sikkerheten til arbeidstakerne våre. Hvis utstyret ikke fungerer som det skal, kan det utgjøre en fare for helse og sikkerhet. Dette kan føre til alvorlige skader eller til og med dødsfall. Teknisk kontroll bidrar til å redusere risikoen for ulykker og sikrer at arbeidsmiljøet er trygt og sikkert.

For det tredje er teknisk kontroll en viktig del av våre kvalitetskontrollprosesser. Det hjelper oss med å opprettholde høy kvalitet på produktene og tjenestene vi leverer til kundene våre. Hvis utstyret ikke fungerer som det skal, kan det føre til feil i produksjonen eller tjenestene vi tilbyr. Dette kan føre til redusert kundetilfredshet og en svekket virksomhet.

 

Fordeler:

 1. Sikrer pålitelig og trygt utstyr: Teknisk kontroll sikrer at utstyret fungerer som det skal og er trygt å bruke. Dette reduserer risikoen for feil og ulykker, og sikrer at arbeidsmiljøet er trygt og sikkert.
 2. Reduserer kostnader: Kontroll kan bidra til å redusere kostnadene knyttet til reparasjoner og utskiftninger av utstyr. Ved å oppdage feil og mangler tidlig, kan vi unngå kostbare reparasjoner eller utskiftninger senere.
 3. Forbedrer kvaliteten på produkter og tjenester: Teknisk kontroll er en viktig del av våre kvalitetskontrollprosesser. Det hjelper oss med å opprettholde høy kvalitet på produktene og tjenestene vi leverer til kundene våre.
 4. Forlenger levetiden til utstyret: Ved å utføre kontroll jevnlig, kan vi forlenge levetiden til utstyret. Dette kan bidra til å redusere behovet for dyre reparasjoner eller utskiftninger.

 

Ulemper:

 1. Tidskrevende: Teknisk kontroll kan være en tidskrevende prosess, spesielt hvis vi har mye utstyr som skal kontrolleres jevnlig. Dette kan føre til forsinkelser i produksjonen eller serviceleveransene.
 2. Kostbart: Teknisk kontroll kan også være kostbart, spesielt hvis vi må bruke eksterne ressurser eller spesialisert utstyr for å utføre kontrollen.
 3. Kan føre til driftsstans: Hvis teknisk kontroll avdekker feil eller mangler i utstyret vårt, kan det føre til driftsstans mens reparasjoner eller utskiftninger utføres. Dette kan påvirke produksjonen eller serviceleveransene.
 4. Krever spesialisert kunnskap: Teknisk kontroll krever spesialisert kunnskap og ekspertise. Hvis vi ikke har denne kompetansen internt, kan vi måtte bruke eksterne ressurser for å utføre kontrollen.

 

Hvordan utføres teknisk kontroll?

Kontrollen kan utføres på forskjellige måter, avhengig av hvilketutstyr som skal kontrolleres og hva som er de spesifikke kravene for kontrollen. Generelt sett inkluderer teknisk kontroll imidlertid en rekke trinn, som beskrevet nedenfor.

 1. Planlegging: Før kontrollen kan utføres, må det utarbeides en plan. Dette inkluderer å identifisere hvilket utstyr som skal kontrolleres, hva som er de spesifikke kravene for kontrollen, og hvem som skal utføre kontrollen.
 2. Inspeksjon: Neste trinn er inspeksjon av utstyret. Dette kan omfatte visuell inspeksjon, måling av dimensjoner og testing av funksjonaliteten. Inspeksjonen skal avdekke eventuelle feil eller mangler i utstyret.
 3. Testing: Testing av utstyret er en viktig del av teknisk kontroll. Dette kan omfatte trykktesting, mekanisk testing eller annen type testing, avhengig av hva som er nødvendig for å kontrollere utstyret på en pålitelig måte.
 4. Evaluering: Etter testingen skal resultatene evalueres. Dette kan inkludere vurdering av måleresultater, inspeksjonsresultater og andre data som er samlet inn under kontrollen.
 5. Rapportering: Resultatene av funn skal dokumenteres i en rapport. Rapporten skal beskrive hva som ble kontrollert, hvilke resultater som ble oppnådd, og eventuelle anbefalinger eller tiltak som må iverksettes for å sikre at utstyret fungerer som det skal.
 6. Oppfølging: Til slutt er det viktig å følge opp på eventuelle funn fra kontrollen. Hvis det er behov for reparasjon eller vedlikehold, bør dette utføres umiddelbart for å sikre at utstyret fungerer som det skal.

 

Ta kontakt i dag!

Som vi har sett, har teknisk kontroll mange fordeler når det gjelder å sikre pålitelig og trygt utstyr, redusere kostnader, forbedre kvaliteten på produkter og tjenester, og forlenge levetiden til utstyret. Som en bedrift som er avhengige av pålitelig utstyr for å opprettholde produksjonskvalitet og sikkerhet, bør teknisk kontroll være en viktig del av virksomheten vår.

Hos Skåland Rør og Industrimontasje har vi erfaring og ekspertise som er nødvendig for å utføre teknisk kontroll på en effektiv og pålitelig måte. Vi kan bidra til å sikre at utstyret vårt alltid er i god stand og fungerer som det skal, samtidig som vi reduserer risikoen for ulykker og kostbare reparasjoner.

Ved å velge oss for teknisk kontroll, kan du være trygg på at vi vil utføre kontrollen på en profesjonell og pålitelig måte, og at vi vil gi deg anbefalinger og råd basert på våre funn. Vi kan også bidra til å utvikle en langsiktig plan for teknisk kontroll og vedlikehold, som kan bidra til å forlenge levetiden til utstyret ditt og redusere kostnadene på sikt.

Så hvis du vil sikre pålitelig og trygt utstyr, forbedre kvaliteten på produktene og tjenestene dine, og redusere kostnadene knyttet til reparasjoner og utskiftninger, bør du velge Skåland Rør og Industrimontasje for teknisk kontroll. Ta kontakt med oss i dag for å diskutere dine behov og hvordan vi kan hjelpe deg.

Send oss epost post@srim.no eller bruk kontaktskjema.