FOSSILFRITT
UTSLIPPSFRITT

Varmeveksler – finn den som passer deg!

Varmeveklser

En varmeveksler er et kjøle- eller varmeanlegg som overfører varme fra en væske til en annen. De finnes i mange former og størrelser, og kan brukes i en rekke ulike industrielle og kommersielle applikasjoner.

 

Vi har et bredt spekter

Vi har et stort utvalg av varmevekslere og tilhørende produkter. Alle varmevekslerne er bygget opp på korrugerte rør, og har polert eller glatt overflate. Vekslerene kan også leveres med CIP pakker og hygieniske stempelpumper.

 

Direkte og indirekte varmevekslere

Det finnes to hovedtyper av varmevekslere: direkte og indirekte. Direkte varmevekslere har direkte kontakt mellom varmekilden og den kalde væsken, mens indirekte varmevekslere har et skille mellom de to væskene, som vanligvis er en metalldel som kalles en varmevekslerplate.

En av de vanligste typene av varmevekslere er rør i rør-varmeveksleren. Denne typen består av to sett med rør, et sett inni det andre. Varmtvannet som skal overføres går gjennom det ytre røret, mens kaldtvannet som skal varmes opp går gjennom det indre røret. Varmeveksling skjer gjennom veggene mellom de to rørene, og varmen fra varmtvannet overføres til kaldtvannet.

En annen vanlig type varmeveksler er platervarmeveksleren. Denne typen består av en rekke tynne metallplater som er presset sammen for å danne en pakke. Varmtvannet som skal overføres går gjennom spaltene mellom platene, mens kaldtvannet som skal varmes opp går gjennom rommet mellom platene. Varmeveksling skjer gjennom platene, og varmen fra varmtvannet overføres til kaldtvannet.

Varmevekslere kan også klassifiseres etter hvilken type væske som brukes. For eksempel kan det være en væske-til-væske-varmeveksler, som overfører varme mellom to væsker, eller en gass-til-væske varmeveksler, som overfører varme mellom en gass og en væske.

Det finnes også flere andre varmevekslerdesigns, inkludert skruvarmevekslere, spiralvarmevekslere, bølgeformet varmevekslere og flere andre.

 

Rørvekslere

En rørveksler er en varmeveksler med høyere varme overføringshastighet en enn vanlig glattrørs veksler. Dette fordi det er montert glatte rør utenpå de korrugerte rørene. De korrugerrte rørene har som fordel at de bryter opp belegget nær sørveggen, og lager ekstra turbulens.

Dette gjør at vi har mulighet for å designe mer økonomiske og kompakte enheter. Disse kan leveres i ulike dimensjoner, men ulike typer geometrier for ulike typer applikasjoner.

 

Skrapeveksler

Benyttes til applikasjoner der groe er en grunn til stadig stopp i prosessen for rengjøring av varmeveksler. Eller at væsken er så tyktflytende at resultatet er svært dårlig varmeoverføring i varmeveksleren. Løsningen kan være en skrape – varmeveksler. Det fungerer ved å rense røret veggen hele tiden, og skrape bevegelsen sikrer høy varme overføringshastigheter.

 

Avgassvekslere

K-serien er en varmeveksler for kjøling avgasser med høy temperatur(eks CHP kraftverk). De varme gassene passerer innvendig i rørene. På skallet siden er det normalt vann, i noen tilfelle termisk olje.

Med avkjøling av de varme gassene, blir energien tilgjengelig andre steder i anlegget (varmtvann, termisk oljefyring). Også damp kan genereres med de varme gassene i K-serien varmeveksleren. Takket være de korrugerte rør, er varmetransport høyere enn hos en normal glattrørsveksler.

 

Stempelpumper

Mange års arbeid med vanskelige løsninger i næringsmiddelindustrien har lært oss at pumping uten å ødelegge produktets integritet er like viktig som varmeveksler som kommer etter pumpen. Derfor er det utviklet et spesialdesignet stempelpumpe som kan håndtere svært delikat og tyktflytende matvarer. Pumping til veldig høyt trykk uten å skade matrester er ikke et problem for pumpen vår. Pumpen har også blitt brukt med stort hell i tunge applikasjoner for andre næringer enn næringsmiddelindustrien.

En viktig faktor som påvirker effektiviteten til en varmeveksler er kontaktarealet mellom de to væskene. Jo større kontaktarealet er, jo mer effektivt vil varmevekslingen være. Derfor brukes det ofte design med høy overflatetetthet, som rør i rør-varmevekslere eller platetype varmevekslere, for å øke effektiviteten.

 

Vedlikehold av varmevekslere

Vedlikehold av varmeveksleren er også viktig for å sikre optimal ytelse. Dette kan inkludere rengjøring av varmevekslerplatene for å fjerne skitt og avfall, samt å inspisere varmeveksleren for skader eller lekkasjer.

Sikkerhet er også en viktig faktor å vurdere når det gjelder varmevekslere. Varmevekslere kan bli svært varme, så det er viktig å ha riktige sikkerhetstiltak på plass, som termiske sikringer og overoppheting beskyttelse.

I det store og hele, varmevekslere er nyttige og pålitelige komponenter som kan bidra til å øke effektiviteten og redusere energiforbruket i en rekke ulike industrielle og kommersielle applikasjoner. Ved å velge riktig varmevekslerdesign og vedlikeholde det på riktig måte, kan man sikre at varmeveksleren fungerer optimalt og gir ønsket resultat.

Send oss epost post@srim.no eller bruk kontaktskjema.