FOSSILFRITT
UTSLIPPSFRITT

Vi sponser livsglede for eldre

Livsglede for eldre

Stiftet: 13. august 2007

Stiftelse: Sertifiseringsordning og kvalitetsstempel for institusjoner for eldre 

Vi endrer eldreomsorgen!

Livsglede for Eldre er en ideell stiftelse som bidrar til å skape meningsfulle hverdager for eldre. Livsgledehjem er en nasjonal sertifiseringsordning og et kvalitetsstempel for institusjoner der eldre bor, som sikrer at beboerne får individuelle aktiviteter og gode dager. Livsgledebarnehager og livsgledeskoler besøker eldre jevnlig gjennom trivselsskapende aktiviteter som gir gylne generasjonsmøter, gjensidig læring og mestring. Engasjerte ildsjeler i lokalforeningene våre skaper livsglede gjennom hyggelige arrangementer i sine nærmiljø. 

Bilder

Send oss epost post@srim.no eller bruk kontaktskjema.