FOSSILFRITT
UTSLIPPSFRITT

Vi sponsor Sokndal Revmatikerforening

Sokndal revmatikerforening

NRF består av rundt 30 000 medlemmer fordelt på 215 lokallag

Hvert lokallag har egne tillitsvalgte – til sammen over 2 000 personer

NRF har 18 fylkeslag

Forbundsstyret består av nasjonalt tillitsvalgte

Vi jobber for at alle med revmatisk sykdom og muskel- og skjelettplager skal få den oppfølgingen og behandlingen de trenger.

Send oss epost post@srim.no eller bruk kontaktskjema.