FOSSILFRITT
UTSLIPPSFRITT

Dampkjel – termisk energi for prosessoppvarming

Installasjon og igangkjøring av damanlegg.

Dampkjel – termisk energi for prosessoppvarming Begrepet damp er den generelle teoretiske betegnelsen for gassformig av materiale generert fra flytende eller fast fase. Vann koker og fordamper ved 100°C ved atmosfærisk trykk, og ved utsettelse for høyere trykk, fordamper vann (og kondenserer igjen) ved tilsvarende høyere temperatur. Damp benyttes som oftest som varmebærer i varmesystemer. […]

Send oss epost post@srim.no eller bruk kontaktskjema.