FOSSILFRITT
UTSLIPPSFRITT

Dampkjel – termisk energi for prosessoppvarming

Installasjon og igangkjøring av damanlegg.

Dampkjel – termisk energi for prosessoppvarming Begrepet damp er den generelle teoretiske betegnelsen for gassformig av materiale generert fra flytende eller fast fase. Vann koker og fordamper ved 100°C ved atmosfærisk trykk, og ved utsettelse for høyere trykk, fordamper vann (og kondenserer igjen) ved tilsvarende høyere temperatur. Damp benyttes som oftest som varmebærer i varmesystemer. […]

Danstoker dampkjel, 2.000 kgh, 16 bar, 1978 mod., Weishaupt lettoljebrenner

Danstoker DHL dampkjel, 2.000 kgh, 16 bar, 1978 mod. m. lettoljebrenner.  Brenneren er en Weishaupt L7Z, som er fra 1982.  Kjel selges rimelig i den stand den er i, evnt. kan den overhales/rengjøres etter regning før levering. Oppgi salgskode 1840 ved forespørsel til oss. Kontakt oss på e-post post@srim.no eller tlf 4000 2850

Send oss epost post@srim.no eller bruk kontaktskjema.